Önemli Mevkilere Atamalar Yapıldı: Atama Kararları Yayınlandı

Önemli Mevkilere Atamalar Yapıldı: Atama Kararları Yayınlandı
Önemli Mevkilere Atamalar Yapıldı: Atama Kararları Yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)

Önemli Mevkilere Atamalar Yapıldı: Atama Kararları Yayınlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/85
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
• Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Özlem Gülsün ERGÜN ULUEREN,
• İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya ÖRS, merkeze alınmış,
• Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin GÜNGÖR,
• İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hicabi KIRLANGIÇ, atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/86
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
• Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp AY,
• Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaprak ALP,
• Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lale ÜLKER,
merkeze alınmış,
• Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk EKİCİ,
• Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı Berk BARAN,
• Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdürü Murat KARAGÖZ,
• Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa KAPUCU,
atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/87
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit YALÇIN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Osman Koray ERTAŞ atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/88
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;
• Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Cemil MÎROĞLU,
• Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Ayşe Hilal SAYAN KOYTAK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/89
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Vakur ERKUL atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/90

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ece ÖZTÜRK atanmıştır.
22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/91

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince Zafer DEMİRCAN atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/92

Nükleer Düzenleme Kurulu ikinci Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince İsmail Hakkı ARIKAN atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/93

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince Mehmet Fatih ALPTEKİN atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/94

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ergim GÜREL atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/95
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287 nci maddesi gereğince Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü;
• Genel Müdür Yardımcısı Fuad GÜMÜŞ,
görevden alınmış,
• Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdür Yardımcılığına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil KABADAYI,
• Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdür Yardımcılığına Hikmet YILDIRIM, atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/96
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Furkan METİN, Serdar ÖZ ve Aydın Keskin KADIOGLU atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak : Resmi Gazete