Bakanlıklara Atama ve Görevden Alma Kararları

Bakanlıklara Atama ve Görevden Alma Kararları
15 Temmuz 2023 Tarihli ve 32249 Sayılı Resmî Gazete'de bazı bakanlıklara ait atama ve görevden alma kararları yayımlandı.. İşte Bakanlıklara Atama ve Görevden Alma Kararları

Kamu kurumlarına üst düzey atamalar devam ediyor. Son olarak 15 Temmuz 2023 Tarihli ve 32249 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan kararlara göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bazı kurumlara ait üst düzey atama ve görevden alma kararları yayınlandı.

Bakanlıklara Atama ve Görevden Alma Kararları

Resmi Gazete 'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları şu şekilde ;

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

atamakaralari.jpg

İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliklerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince İsmail ÇATAKLI ve Mahmut ÇUHADAR atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı;

- Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Atilla TOROS,

- Başkan Yardımcılığına, Beşiktaş Kaymakamı Önder BAKAN,

- Başkan Yardımcılığına, Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin KÖK,

- Yabancılar Genel Müdürlüğüne Gözde ÖZKORUL,

- Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Bayram YALINSU,

- Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar AKS AN YAR,

- Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ramazan SEÇİLMİŞ, - Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Fırat TAŞOLAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı görevine devam eden Hacı Memet GÜRLEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali ODABAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İrfan İPŞİR, Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Murat BAŞTOR ve Enver MAMUR atanmıştır.