Sendikadan nöbet görevi için eylem kararı geldi

Sendikadan nöbet görevi için eylem kararı geldi
Eğitim hizmet kolunda bulunan sendika Eğitim Gücü Sen'den 2.nöbet görevi için eylem kararı geldi. İşte detaylar..

Yeni Eğitim öğretim yılını başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen bugün ders yaptı. Öğretmenler için eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında bir takım görevlerde başladı. Nöbet görevi de bunlardan bir tanesi.

Sendikadan nöbet görevi için eylem kararı geldi

Bilindiği gibi öğretmenler haftanın bir günü okullarında nöbetçi olarak görev yapmak zorundalar. Ancak bazı okullarda öğretmen eksikliği sebebiyle öğretmenlere haftada ikinci bir nöbet görevi verilmektedir.

Bu durum karşısında Eğitim hizmet kolunda bulunan sendika Eğitim Gücü Sen'den 2.nöbet görevi için eylem kararı geldi.

İşte sendikanın açıklaması ;

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete ‘de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinde ve 07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir.
23.08.2015 Tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. .maddesindeki; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuata göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükümlerine göre öğretmenlere Ocak 2016 tarihinden itibaren nöbet görevine binaen ek ders ücreti ödenmektedir. Bu durumda haftada birden fazla tutulan nöbet görevine herhangi bir ücret ödenmemektedir. Haftada birden fazla verilen nöbet görevi angaryadır. Anayasamızın 18. Maddesine göre angarya yasaktır. Bu şekilde verilen ikinci nöbet görevi öğretmenler üzerinde büyük bir angarya oluşturmaktadır.

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu, bu angaryanın önüne geçmek için üyelerimizin 2023- 2024 öğretim yılında öğretmenlere verilen ikinci nöbet görevini, isteğe bağlı olarak, yerine getirmemesine karar vermiştir.