Memurlara her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye teklifi toplu sözleşme taleplerine girdi

Memurlara her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye teklifi toplu sözleşme taleplerine girdi
Memurların 2024 2025 yıllarında maaşlarına alacak zam tutarlarının belli olacağı toplu sözleşme öncesi talepler açıklanmaya devam ediyor. Bu taleplerden olan memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye teklifi toplu sözleşme talebin girdi

Memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye teklifi toplu sözleşme taleplerine girdi

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerine günler kala, sendikaların talepleri gelmeye başladı.

Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan sendikalardan biriside BASK oldu.

İşte BASK ( Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)'nu toplu sözleşme talepleri..

1-Toplu sözleşmeler CANLI olarak yayınlanmalıdır.
Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını yakından ilgilendiren toplu sözleşmeler canlı yayınlanmalı, kimlerin memuru düşündüğü bilinmelidir.
2-Toplu sözleşmeler, Bütçe Kanunu’nun yıllık yapılması, hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyonun memur ve emeklilerine yarattığı kayıpları önlemek için HER YIL yapılmalıdır.

3- Aylık miktarı talebi:
Birinci Altı ay (1 Ocak-30 Haziran 2024 )
En düşük memur aylığı, bağımsız kuruluşlar tarafından açıklanan yoksulluk sınırı miktarı olmalıdır. Bu miktarın üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk vb unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır.
İkici Altı ay (1 Temmuz-31 Aralık 2024)
Enflasyon + 10 puan refah payı
Üçüncü Altı ay (1 Ocak 2025-30 Haziran 2025)
Enflasyon + 10 puan refah payı
Dördüncü Altı ay (1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025)
Enflasyon + 10 puan refah payı

4- Oluşabilecek enflasyon farkları 6 aylık dönemler ile değil aylık olarak verilmelidir.
5- Denge Ödeneği:
Enflasyon dönem kayıpları ile vergi dilimi kayıplarının karşılanması için her yıl Mayıs ayında, her memura 5000 TL Denge Ödeneği ödenmelidir.
6-İkramiye:
4688 sayılı Yasanın 28. maddesindeki “ikramiye hakkı” toplu sözleşme metinlerine girinceye kadar 6772 sayılı Kanun uyarınca kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında eşitlik sağlamak üzere ikisi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine gelmek üzere memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye verilmelidir.
7-Aile yardımı:
Eş için: gösterge rakamı 3000’e yükseltilmelidir.
Çocuk için gösterge rakamı 1000’e yükseltilmelidir.
8- Doğum Yardımı:
1.Çocuk için 5000 TL,
2 Çocuk için 7.500 TL,
3.Çocuk için 10.000 TL
9- Ölüm Yardımı:
Kendisinin ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 5 katına yükseltilmelidir.
Eş veya çocuklarının ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 3 katına yükseltilmelidir.
10-Harcırahlar:
Kadro derecesine bakılmaksızın tüm memurlar için:
2024 yılı için: 250,00 TL
2025 yılı için: 300,00 TL olmalıdır

11- Kıdem aylığı
Kıdem aylığı gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli ve 25 yıl sınırlaması kaldırılarak, hizmet yılı kadar olmalıdır.
12- Katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine son vermek ve 3600 tartışmalarına son vermek üzere yeni bir ek gösterge sisteminin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 1. Dereceye düşen tüm kamu çalışanları 3600 ek göstergeye kavuşmalıdır.
13- Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, bu sınıf personeli öğrenimine uygun memur kadrolarına atanmalıdır.
14- Sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli, Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getirenlerin tamamı “memur” kadrosuna alınmalıdır.
15- Emeklilik aylığının, çalışırken alınan son aylığa yakın olacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.
16-Yıllık izinler işgünü olarak verilmelidir.
17- Kamuda ehliyet ve liyakatin yanı sıra Devlete, Anayasaya ve demokrasiye sadakat ilkesine uyulmalı; atama ve görevde yükselmelerde mülakat kaldırılmalıdır.
18- Özür gurubunun kapsamı genişletilmeli, ailelerinden ayrı olan kamu çalışanlarının aynı yerde görev yapmaları sağlanmalıdır.
19- Yiyecek yardımı, yemekhanesi olmayan memurları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Yemekhane hizmetinden yararlanamayan memurlara yemek yardımı yapılmalıdır.
20- Giyecek yardımları tüm personeli kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
21- Kamu kurumlarında kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele aylık 1500 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalıdır.
22- Kamu çalışanlarına lojman veya kira yardımı verilmelidir.
Kirasını dahi ödemekte zorlanan kamu çalışanlarına varsa lojman desteği sağlanmalıdır. Lojman olmaması durumunda bulunduğu şehirlerdeki ortalama kira tutarında kira desteği sağlanmalıdır.
23-Fazla çalışma ücreti günün şartlarına uygun, kurumlar arası farklılıklar ortadan kaldırılarak ilgili personelin talebi hariç nakden ödenmelidir.
24- Vergi dilimi adaletsizliğini gidermek üzere vergi oranı % 15’e sabitlenmelidir.
25- Memur emeklilerine de aile yardımı verilmelidir.
26- Memur emeklileri emekli oldukları kurumun bankalarla anlaştığı promosyon ödemesinden aynı şartlarda yararlanmalıdır.
27- Farklı kamu kurumlarındaki promosyon ayrımcılığı giderilmeli, promosyonlar tek elden bakanlıklar nezdinde yapılmalıdır.
28- Eğitim ve öğretim yılı başında öğrencilerin eğitim kademelerine göre memurlara çocukları için eğitim yardımı yapılmalıdır.
29- Kamuda kadrolu-sözleşmeli personel ayrımına son verilmeli, kamu görevlileri kadrolu olarak çalışmalıdır.
30- Sendikalara üyelik ve çekilme işlemleri, işçilerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.
31- Sendikal örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran %2 hizmet kolu barajı kaldırılmalı, farklı sendika üyeleri arasındaki bu ayrım son bulmalıdır.
32- Grevli gerçek bir toplu sözleşme yasası için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
33- Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının merkezi olarak her yıl yapılmalıdır.
34- Servis hizmeti bulunmayan kurumlarda çalışanlara ulaşım kartı verilmeli veya ulaşım desteği sağlanmalıdır.