MEB Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecine İtiraz

MEB Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecine İtiraz

Eğitim İş Sendikası MEB ’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep ettiklerini duyurdu. işte açıklama

Eğitim İş Sendikasından Milli Eğitim Bakanlığı personelin maaşla ödüllendirilmesi sürecine itiraz geldi. Sendika yönetimi MEB ’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep ettiklerini duyurdu.

İşte Sendikadan yapılan açıklama ;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesi gereğince üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının %200’üne kadar ödül verilebilir ibaresi yer almaktadır.

Öğretmen ve diğer tüm eğitim çalışanlarının başarı ve üstün başarı tekliflerinin objektif kriterlere göre yapılması, il ve ilçe komisyonlarında üç büyük sendikanın temsilcisinin bulundurulması ve il-ilçe komisyonlarında da aynı anlayış ile tarafsız komisyonlarca adil bir şekilde maaşla ödüllendirme yapılması öncelikli beklentimizdir. Ayrıca Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatına bağlı eğitim kurumlarda görev yapan personelin (öğretmen ve yöneticiler dışındaki) ödüllendirilmesinde ciddi yetersizlikler söz konusudur. Bu durum personelin çalışma azmini-isteğini olumsuz etkilemekte, çalışma motivasyonunu azaltmakta ve verimliliğini de düşürmektedir.

İlgi Yönergede; “Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi

Madde 12- (1) Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.” denilmektedir.

Eğitim İş Sendikası olarak, her yıl ödüllendirilecek öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının toplam kadronun en az %10’unun (binde yüzünün) üstün başarı (maaşla ödül) ile ödüllendirilmesi bu oranın Bakanlığınıza bağlı tüm değişik kadrolarda uygulanmasını ayrıca ödül miktarının en yüksek devlet memuru aylığının %300 oranında yükseltilmesini talep ediyoruz.

Kadem ÖZBAY

Genel Başkan