MEB Hatadan Dönmelidir

MEB Hatadan Dönmelidir
Haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklik sonrasında Türk Eğitim Sen'den MEB'e tepki geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türk Eğitim Sen'den de ders çizelgelerinde yapılan değişikliklere tepki geldi. Türk Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, MEB hatadan dönmelidir ifadeleri kullanıldı.

İşte Türk Eğitim Sen'in açıklamaları ;

HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ DEĞİŞİKLİĞİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile Haftalık Ders Çizelgelerinde yapılan değişiklikler Ağustos-2023 Tebliğler Dergisinde yayınlandı. Bakanlığın ilgili birimi Talim ve Terbiye Kurulu aracılığıyla böyle bir değişiklik yapması normal olmakla birlikte, yapılan değişikliğin etki alanı düşünüldüğün de işin doğası gereği paydaşların görüşünün alınması ve zamanlamanın iyi planlanması daha uygun olacaktır. Okulların açılmasına bir hafta varken yapılan bu değişiklikler telafisi güç bazı sorunları beraberinde getirmektedir.

Şöyle ki MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin;

“ Ders seçimi başlıklı

MADDE 11-

(1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ikinci dönemin ilk haftasında yapılır ve e-Okul sistemine işlenir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri, okul yönetimince belirlenir.

(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır…”

İfadesi gereği seçmeli derslerin seçimi yapıldı ve buna bağlı olarak kitap basımları da gerçekleştirildi.

Ayrıca MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23/01/2023 tarih ve 69017048 sayılı

2023-2024 eğitim öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacı Belirleme konulu yazısının 5. Maddesinde açıkça belirtildiği gibi

“Kitap ihtiyaçları girilirken okutulacak seçmeli derslerin de belirlenmesi ve ihtiyaçların öngörülen süre içerisinde Kitap Seçim Modülü’ne girilmesi gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına ( kamu zararına veya eğitim-öğretimin aksamasına) neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.”

MEB tarafından yapılan bu değişiklik ile açıkça yine MEB’in yazısında ifade edildiği gibi kamu zararı oluşacak hatta eğitim öğretimi aksatacak bir değişiklik yapılmış oluyor. Mesela Ortaokullarda Seçmeli Matematik ve Bilim Uygulamaları dersleri ayrı iki seçmeli ders iken ve bunlara ait kitaplar mevcutken, yapılan bu değişiklik ile bu iki ders birleştirilip tek seçmeli ders haline getirildi. Böylece Matematik veya Fen Bilimleri Öğretmeni normlarını etkilemesi bir yana bu dersi seçen öğrencilerin kullanacağı bir kitap da basılmış değil şu an. Ortaöğretim Kurumlarında Almanca dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması ve seçmeli hale getirilmesi de bu branş da görev yapan bir çok öğretmenimizin norm fazlası duruma düşmesine sebep olacaktır. Bu değişiklik de telafisi güç sorunları beraberinde getirmektedir.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere bakanlığın yapmış olduğu bu değişiklik zamanlama olarak uygun olmamıştır ve hazırlıklar eksiktir. Yeni bir karar ile bu çizelgelerin uygulanması ertelenmeli gerekli hazırlık ve planlamalar yapılmalı ve süreç içerisinde paydaşların da görüşlerine baş vurulmalıdır.