Kamu-Sen 2024 memur maaşları için yüzde 100 zam istedi

Kamu-Sen 2024 memur maaşları için yüzde 100 zam istedi
Memur sendikaları arasında 2.en fazla üyeye sahip olan Kamu-Sen 2024 memur maaşları için yüzde 100 zam istedi.

Memurlar ile hükümet arasında yürütülecek olan ve 2024 2025 yıllarında memurların alacakları zam oranının netlik kazanacağı 7.dönem toplu sözleşme görüşmelerine günler kala Memur sendikaları arasında 2.en fazla üyeye sahip olan Kamu-Sen'de taleplerini duyurdu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı.

Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde ;

Kamu-Sen: 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif %100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara %58,4 zam olarak özetlenebilir.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ankara'daki Kamu-Sen Genel Merkezi'nde 7. Dönem Sözleşme Talepleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sendikalarımızın Çok Kıymetli Genel Başkanları, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ankara Şubelerimizin Kıymetli Başkanları, Değerli basın mensupları,

Toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.

Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başlayacaktır.

Hepimizin bildiği gibi bundan önce gerçekleştirilen 6 toplu sözleşme süreci, kamu görevlilerinin ve emeklilerimizin mali ve özlük haklarına yeterli katkıyı sağlayamamış, yetkili sendikaların imzaladığı toplu sözleşmeler nedeniyle adeta dağ fare doğurmuştur.

Gerek toplu sözleşme süresinin verimli kullanılamaması gerekse talepler üzerinde yapılacak pazarlık süresinin çok kısa olması nedeniyle toplu sözleşme görüşmeleri sorunlara çözüm üretme mekanizması olmak ve pazarlık yapmak yerine yalnızca sorunların dile getirildiği ama hiçbir önerinin derinlemesine tartışılmadığı bir istişare toplantısı halini almıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak 2012'den beri bu toplu sözleşme düzeninin değişmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Toplu pazarlık sistemine olan itirazlarımızı rezerv tutmak kaydıyla 32 yıllık tecrübemiz, kamu çalışanlarımızdan elde ettiğimiz veriler ve uzman ekibimizin titiz ve hummalı çalışmaları sonucunda 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin olarak yapılacak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız konuları ve talepleri tespit etmiş bulunuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz teknik çalışmalar neticesinde ağırlığı personel rejimi ile mali ve sosyal haklarda olmak üzere 5 bölümde, 40 konu, 30 alt başlık altında ele aldığımız 403 talep ile toplu pazarlık masasına oturacağız.

Toplu sözleşme sisteminin etkisizliği nedeniyle çözümsüz kalan konular bir sorunlar yumağı haline gelmiştir.

Bu nedenle her toplu sözleşme süreci, daha fazla biriken sorunların gündeme taşınmasına, çözülemeyen sorunların zamana yayılarak taleplerin artmasına neden olan bir kısır döngü yaratmaktadır.

Bunun yanında kamu görevlilerinin maaş ve özlük haklarının toplu sözleşme yoluyla tespit edilmesi esas iken son yıllarda pazarlık masasında görüşülmeden, taraflardan görüş alınmadan yapılan birtakım düzenlemelerle karşı karşıya kalmaktayız.

Bu durum da kamudaki yapının her geçen gün biraz daha bozulmasına, toplu sözleşmenin öneminin giderek azalmasına, sendikalara olan inancın kaybolmasına, istişare yerine keyfiyete dayalı uygulamaların artmasına neden olmaktadır.

Gördüğümüz kadarıyla sözde yetkili konfederasyon ve sendikaların bu duruma bir itirazları yoktur.

Halbuki, istişare yapılmadan, muhataplarına sorulmadan gerçekleştirilen her düzenleme yeni sorunları beraberinde getirmektedir.

Bunun en bariz örneğini ek gösterge ve ilave ek ödeme uygulamalarında gördük, memur maaş zamlarında yaşayarak tecrübe ettik.

Ek gösterge konusunda, 1. dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmediği için büyük bir mağduriyet oluşmuştur.

Memur maaşlarına yapılan artışların yetersiz olmasından dolayı kamu çalışanları geçim acziyetine düşmüştür.

Son olarak getirilen 8 bin TL tutarındaki ilave ek ödemenin taban aylığa yapılmaması sonucunda emekli memurlar bu ödemeden faydalanamamış, memur maaşı ile memur emeklisinin maaşı arasındaki bağ tamamen kopmuş, emekli maaşları asgari ücretin dahi altında kalmıştır.

Hal böyle olunca 22 bin TL'ye yükseldiği ifade edilen en düşük dereceli memur maaşına rağmen bu memurun emekli olduğunda alacağı maaş 9 bin 900 TL düzeyine kadar gerilemiştir.

Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerine ilişkin olarak yapılacak her düzenlemenin sendikalarla istişare edilerek gerçekleştirilmesinin, memurların ve emeklilerin mali ve özlük haklarına ilişkin her kararın toplu sözleşme masasından çıkmasının zorunlu olduğunu ısrarla vurguluyoruz.

Buna ek olarak son dönemde statü hukukuna tabi olan kamu çalışanlarının maaş ve ücretleri, sözleşme hukukuna tabi işçi ücretleri ile kıyaslanmak yoluyla hesap edilmeye başlanmıştır.

Bu durum memurların tabi olduğu statü hukukunun nitelik ve öneminin göz ardı edilmesine neden olmamalıdır.