EBS öğretmenlere sağlanan kazanımları paylaştı

EBS öğretmenlere sağlanan kazanımları paylaştı
Eğitim kolundaki yetkili sendika Eğitim Bir Sen toplu sözleşme masasında öğretmenlere sağlanan kazanımları paylaştı.

Memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme süreci dün itibariyle tamamlandı. Taraflar genel zam konusunda anlaşamazken, hizmet kolları toplu sözleşme mutabakat metnine imza attı.

Toplu sözleşme mutabakatına imza atan eğitim kolunda ki yetkili sendika Eğitim Bir Sen toplu sözleşme masasında öğretmenlere sağlanan kazanımları paylaştı.

işte Eğitim Bir Sen'in açıklaması

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin 7. dönemde elde ettiğimiz toplu sözleşme kazanımları

-Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık

Öğretim yılına hazırlık ödeneğini gösterge rakamına bağlayarak yüzde 64 oranında artış elde ettik. Hazırlık ödeneğinin 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ödenmesini sağladık.

-İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında çalışan memur ve hizmetlere fazla çalışma ücreti sağladık

İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında çalışan memur ve hizmetlerinin fazla çalışmaları karşılığı, dört kat artırımlı tutarda fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

-Öğretim elemanlarına ödenmekte olan eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı ödenmesini sağladık

Öğretim elemanlarına her ay, en yüksek devlet memuru aylığının 1/12’si oranında ödenmekte olan eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı olarak ödenmesini sağladık.

-Öğretmenevi yöneticilerine haftada bir saat daha ilave ek ders ücreti ödenmesini sağladık

Öğretmenevi yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretlerinde haftada dört saat artışa ilaveten bir saat daha artış sağladık.

-Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında soru ve soru kitapçığı hazırlama görevini fiilen yürüten öğretmenlere haftada ilave iki saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

-Öğretim görevlisi kadrolarının geliştirme ödeneğinde artış sağladık

Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin, ilave 10 puan daha artırılarak toplamda 20 puan artışla yüzde 70 oranında ödenmesini sağladık.

-DYK’larda görev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışma ücretlerinde artış sağladık

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin bir kat daha artırılarak beş kat artırımlı ödenmesini sağladık.

-Üniversite yurtlarında görevli personelin fazla çalışma ücretinde artış sağladık

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla çalışma ücretinin bir kat daha artırılarak beş kat artırımlı ödenmesini sağladık.

-Üniversitelerde görevli idari personelin üniversitelerarası yer değişikliğinin YÖK koordinasyonunda merkezî olarak gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılması kararı aldırdık.

Geçmiş dönemlerde elde edilen ve 2024-2025 yıllarında da devam edecek olan kazanımlar

-Belletmenlere ilave ek ders ücreti artışının devamını sağladık

24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretini 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara sağladığımız ilave artış devam edecek.

-Belletmenlerin aylık ücret sınırında artış sağladık

Nöbet tutan belletmen öğretmenlerin aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılması devam edecek.

-Geliştirme ödeneğinin 2024 ve 2025 yıllarında da devamını sağladık

Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren on beşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona erecek olması gereken ancak toplu sözleşme kazanımlarımız sayesinde uygulaması 31.12.2023 tarihine kadar uzatılan geliştirme ödeneğinin 2024 ve 2025 yıllarında da ödenmesine devam edilecektir.

-Yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcilerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesinin devamını sağladık

Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 7, doktora yapmış olanlara yüzde 20 artırımlı ödenmesi devam edecek.

-Yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti ödenmesinin devamını sağladık

Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi devam edecek.

-Genel tatil günlerinde verilmeyen ek ders ücretinin ödenmesinin devamını sağladık

1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine denk gelen günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasına ve ek ders ücretinin ödenmesine devam edilecek.

-Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders ücretlerinde saat sınırlamasının kaldırılmasının devamını sağladık

Meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde verilecek ek ders görevindeki saat sınırlamasının kaldırılarak bu çerçevede ilave 4 saat ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

-Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesinin devamını sağladık

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere, danışman öğretmenlik/sınıf veya şube sorumluluğu karşılığı haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi devam edecek.

-RAM’larda görev alan özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin 18 saat olarak ödenmesinin devamını sağladık

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılması devam edecek.

-Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı karşılığı ek ders ücretlerinde artışın devamını sağladık

Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılması devam edecek.

-Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilebilmesinin devamını sağladık.

-Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı devam edecek

Haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarına haftalık ilave 5 saat ek ders ücreti artışının devamını sağladık.

-Müdür yardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı devam edecek

Haftada 18 saat ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti alan müdür yardımcılarına haftalık ilave 1 saat ek ders ücreti artışının devamını sağladık.

-Halk eğitim merkezi öğretmelerine seminer ücreti ödenmesine devam edilecek

Halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlerin seminer çalışmalarına haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenmesinin devamını sağladık.

-Üniversite ikinci öğretim fazla çalışma kapsamındaki artış devam edecek

Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın yüzde 45’e, birim dışı sınırlamanın yüzde 20’ye çıkartılmasının devamını sağladık. Bu sayede daha fazla sayıda idari personel ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma ücreti alabilmeye devam edecek.

-Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının yüzde 15’inin idari personel için ayrılmasının devamını sağladık.

-Üniversitelerde lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasının devamını sağladık.

-Eğitim öğretim tazminatının artırımlı ödenmesine devam edilecek

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarında elde edilen 20,56 puanlık artışın 2024 ve 2025 yıllarında da artırımlı olarak ödenmeye devam edilmesini sağladık.

-Nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesinin devamını sağladık.

-Sınav ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesinin devamını sağladık.

-Yabancı dil sınavlarında her bir komisyon üyeliğine ücret ödenmesine devam edilmesini sağladık.

-Akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesine devam edilecek

Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamı, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise 3000 gösterge rakamı üzerinden jüri üyeliği ücreti ödenmesine devam edilecek.

-İzinli sayılan hâllerde ders ücreti ödenmesine devam edilecek

Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları nedeniyle ders/eğitim öğretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen görevleri yapmış sayılması uygulaması devam edecek.

-Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin yüzde 20 artırım uygulanması devam edecek.

-Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek.

-Yöneticilerin görevlendirilmesindeki ek ders ücreti kaybının giderilmesine devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticiler, 18 saat ek ders ücreti yerine asli görevleri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edilecek.

-Rehber öğretmenlere seminer dönemi için ücret ödenmesine devam edilecek

Öğretmenlere ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde haftada 15 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretinin bundan faydalanamayan rehber öğretmenlere de ödenmesine devam edilecek.

-İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

-İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olmasının devamını sağladık.

-Eğitim müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek.

-Müdür ve müdür başyardımcılarının 6 saat ders yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanmasına devam edilecek.

Bunların yanı sıra, kamu görevlilerinin geneline yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarının 20 puan artırılması; şef kadrolarında bulunan personelin özel hizmet tazminatı oranlarındaki artışın 22 puana çıkarılması; teknik hizmetler sınıfına dâhil mimar ve mühendis kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 20 puan, jeolog, kimyager, fizikçi, arkeolog, matematikçi, istatistikçi kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 10 puan, tekniker ve teknisyen kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 5 puan artış yapılması; teknik hizmetler sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden hizmet binaları dışında açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara fiilen çalışılan her gün için ödenmekte olan ek özel hizmet tazminatı oranlarında yüzde 20 artış yapılması; kamu avukatlarının ek ödeme oranlarında 10 puan artış yapılması; naklen atamalarda ev eşyasını fiilen taşıyıp taşıdığına bakılmaksızın yer değiştirme masrafı ödemesi; idari büro görevlisi ve idari destek personeli ünvanlı pozisyonlarda çalışanların ek ödeme oranlarında 10 puan artış yapılması; toplu sözleşme ikramiyesinin 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında aylık olarak ödenmesi gibi konular üzerinde uzlaşma sağlanarak toplantı tutanağına bağlandı. Bu durumda Hakem Kurulu’nun önüne, Kamu İşveren Heyeti’nin kabul ve ikrar ettiği uzlaşılan maddeler metni gelmiş olacak. Bu ise Hakem Kurulu’nun söz konusu uzlaşma doğrultusunda karar üretmesine zemin oluşturabilecektir.