Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları için yeni düzenleme: Sözleşmeli personel esaslarında değişikliğe gidilecek.. Resmi

Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları için yeni düzenleme: Sözleşmeli personel esaslarında değişikliğe gidilecek.. Resmi

Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışmak isteyenler için sözleşmeli personel alımında yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ve koruma

16 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı. Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğüne mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ve koruma-güvenlik görevlisi alınabilecek. KPSS sınavının yanı sıra yazılı ve/veya sözlü sınav da yapılabilecek. Bu düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca yürürlüğe konuldu.

Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılacak sözleşmeli personel alımlarında, mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için KPSS puanı aranacak. Ancak ilgili pozisyonlar için ayrıca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilmesine de olanak tanınacak. Bu sayede, niteliklerine uygun adayların seçilmesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel açığının kapatılması hedefleniyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA DEĞİŞİKLİKLER

vakiflar-genel-mudurlugu-calisanlari-icin-yeni-duzenleme-sozlesmeli-personel-esaslarinda-degisi (2)

Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu personeller, KPSS (B) grubu puan sırasına göre değerlendirilecek ve alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre ise sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Söz konusu düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince yürürlüğe konulmuştur.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe giren sözleşmeli personelin çalıştırılmasına dair esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince yürürlüğe konmuştur. Yapılan bu düzenlemeler, 16 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.