Üniversite Lise Önlisans Lisans 199 Memur Alımı Yapacak

Üniversite Lise Önlisans Lisans 199 Memur Alımı Yapacak
Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan üniversite hastanesine lise, önlisans ve lisans mezunları arasında farklı mesleklerden toplamda 199 memur alımı yapacak.

Mersin Üniversitesi memur alımı ilanı duyurdu. Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan üniversite araştırma hastanesine lise, önlisans ve lisans mezunları arasından farklı mesleklerden toplamda 199 memur alımı yapacak.

Kadro dağılımı aşağıdaki gibi olacak

 • Hemşire - 13 Kişi - Lisans
 • Büro Personeli - 9 Kişi - Lisans
 • Sağlık Teknikeri - 43 Kişi - Önlisans
 • Röntgen Teknisyeni - 1 Kişi - Önlisans
 • Mühendis - 1 Kişi - Lisans
 • Tekniker - 3 Kişi - Önlisans
 • Destek Personeli - 119 Kişi - Lise
 • Güvenlik Görevlisi - 10 Kişi - Lise

Başvuru şartları neler ?

Mersin Üniversitesi 199 memur alımı için başvuru şartları aşağıdaki gibi olacak

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.
 5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 6. 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 8. Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Başvurular ne zaman yapılacak ?

İstenen şartları taşıyan adaylar mersin üniversitesi 199 memur alımı için başvurularını 16 Mart 2023 tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

Mersin Üniversitesi memur alımı ilanı detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN