Üniversite 90 Hemşire Alımı Yapacak

Üniversite 90 Hemşire Alımı Yapacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine 90 hemşire alımı yapacak..

Üniversiteler yeni yıl bütçeleriyle birlikte personel alımlarına devam ederken, bir alım haberi de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nden geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine 90 hemşire alımı yapacak

Başvurular ne zaman yapılacak ?

Adaylar başvurularını 24 Şubat - 10 Mart 2023 tarihleri arasında Üniversitenin web adresinden https://www.nku.edu.tr üzerinden online olarak yapabilecekler.

Başvuru şartları neler ?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler ;

 1. Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
 3. KPSS sınav sonuç belgesi
 4. Fotoğraf 5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 90 Hemşire alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN