Trakya Üniversitesi personel alımı: 216 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 11 nisan

Trakya Üniversitesi personel alımı: 216 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 11 nisan
Trakya Üniversitesi, kamu kurumlarına bağlı birimlerinde istihdam etmek üzere 216 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu personellerin giderleri özel bütçeden karşılanacak..

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Söz konusu alım, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Alım süreci, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacaktır. Belirtilen pozisyonlar için uygun niteliklere sahip adaylar arasından seçim yapılacak ve sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.

Adaylar, başvurularını 11 Nisan 2023 tarihine kadar "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla elektronik ortamda yapabilirler. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylar, sözlü veya uygulamalı sınavlara çağrılacaklardır. Adayların, ilan edilen pozisyonlar için aranan nitelikleri taşımaları ve belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sırasında, adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri elektronik ortamda temin edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Trakya Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başvurular, belirtilen pozisyonlara göre belirlenen özel şartları taşıyan adaylar tarafından yapılabilir. Başvuruların son tarihi 11 Nisan 2023'tür.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için belirlenen özel şartlar arasında en az 170 santimetre boy, 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartı, vardiyalı çalışma ve iç/dış mekanlarda çalışma engeli olmama, vücudun görünür yerlerinde dövme olmama, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak yer almaktadır.

Destek Personeli pozisyonlarına başvuracak adaylar arasında yer alan Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak, temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma hizmetlerinde çalışmak gibi şartlar aranırken, Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu için doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak, hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalışmak, hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına yardımcı olmak, kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanması, hastanın başka bir kliniğe veya birime transferine yardım etmek, görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek gibi şartlar aranmaktadır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

trakya-universitesi-personel-alimi-216-sozlesmeli-personel-alinacak-son-basvuru-11-ni

Başvuru yapacak adayların, ilgili ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir:

  1. Kimlik belgesi fotokopisi
  2. Mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devlet üzerinden alınan kare kodlu doğrulanabilir belgeler kabul edilecektir)
  3. Başvurulan pozisyon için istenen sertifikanın aslı ve fotokopisi
  4. Başvurulan pozisyon için istenen çalışma veya tecrübeye ilişkin belgenin aslı (kurum antetli kağıdına ilgili bölüm başkanı veya kurum mesul müdürünce ıslak imzalı)
  5. Lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, ön lisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanını gösteren belge
  6. 1 adet fotoğraf

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru sırasında Beyan Formu doldurulacaktır. Posta, faks, kargo veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.