TMSF personel alım ilanı: 10 uzman yardımcısı alınacak! Son başvuru 12 Mayıs

TMSF personel alım ilanı: 10 uzman yardımcısı alınacak! Son başvuru 12 Mayıs

TMSF personel alım ilanı: 10 uzman yardımcısı alınacak! Son başvuru 12 Mayıs

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, İstanbul Merkez teşkilatında çalışmak üzere 9 uncu dereceden 10 adet Fon Uzman Yardımcılığı kadrosu için giriş sınavı düzenleyecektir. Başvurular 12 Nisan 2023-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılabilir. Başvuruda bulunan adayların yazılı ve sözlü sınavlarda gösterdikleri başarılar dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Sınava katılacak adaylar, başvuru sonrasında yazılı sınav tarih ve yeri hakkında bilgilendirileceklerdir.

Başvuru için gerekli belgeler, başvuru süresi içerisinde Fon Başkanlığına teslim edilmelidir. Başvuru belgeleri arasında; başvuru formu, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı, sağlık raporu, askerlik durumunu gösterir belge ve fotoğraf bulunmalıdır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak için özel şartlar şunlardır:

a. En az 4 (dört) yıl süreli eğitim veren mühendislik, fen edebiyat, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (elli) puan almış olmak,

d. KPSS puan türlerinden başvuran adayların toplam sayısının 200'den (iki yüz) fazla olması durumunda, en yüksek puandan başlayarak ilk 200 aday yazılı sınava çağrılacaktır. Eşit puana sahip son aday sayısı birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

SINAV KONULARI

tmsf-personel-alim-ilani-10-uzman-yardimcisi-alinacak-son-basvuru-12-mayis (2)

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı:

  1. Alan Bilgisi
  • Windows ve Linux İşletim Sistemleri Temelleri
  • Network Temelleri
  • Veritabanı Temelleri
  • Siber Güvenlik
  • Bilgisayar Teknolojisi Kavramları
  • Internet Kavramları
  • Microsoft Office Programları (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
  1. Genel Kültür ve Genel Yetenek

SINAV TARİHİ ve YERİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için giriş yazılı sınavı düzenleyecektir. Yazılı sınav, 10 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi'nde (Davutpaşa Kampüs) (Adres: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220, Esenler/İstanbul / Davutpaşa-YTÜ Metro İstasyonu durağı) gerçekleştirilecektir. Sınav, 10:00-15:45 saatleri arasında yapılacaktır.