Sinop Üniversitesi alım ilanı: 52 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 24 Nisan

Sinop Üniversitesi alım ilanı: 52 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 24 Nisan
Sinop Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 52 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başvurular 11-24 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır..

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, üniversitede Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre alım yapılacak. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak ve yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasının 5 inci bendine göre de sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri 18 Nisan 2023-24 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular https://basvuru.sinop.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan adayların atama işlemleri yapılacak ve sözleşme imzalanacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

sinop-universitesi-alim-ilani-52-sozlesmeli-personel-alinacak-son-basvuru-24-nisan

Üniversiteye başvuru yapmak için gerekli koşullar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, gibi genel şartların yanı sıra,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen özel şartları taşımak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,
  • 40 yaşını doldurmamış olmak (07 Nisan 1983 tarihinden sonra doğanlar),
  • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, gibi şartları taşımak gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ

Adayların başvuru formu ve ilanda belirtilen pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılmamalıdır. Ayrıca süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süreciyle ilgili herhangi bir sorun yaşayan adaylar, 0 (368) 271 57 73 telefon numarası veya [email protected] adresi üzerinden yardım alabilirler.

Bu ilana başvuracak adayların, ilanda belirtilen tüm şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru sürecinde herhangi bir yanlış bilgi verilmesi veya şartların yerine getirilememesi halinde başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır.