Selçuk Üniversitesi Lise Mezunu Olmak Şartıyla Çok Sayıda Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi Lise Mezunu Olmak Şartıyla Çok Sayıda Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi lise mezunu personel arıyor! Büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen ve mühendis kadroları için personel alımı ilanı verdi.

Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu Olmak Şartıyla Çok Sayıda Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi lise mezunu personel arıyor! Büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen ve mühendis kadroları için personel alımı ilanı verdi.

Selçuk Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen, mühendis ve sağlık teknikeri kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Kadro pozisyonlarını görmek için tıklayınız.

Adaylar üniversitenin "personelilan.selcuk.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde gerçekleştirecek. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

Meb Hocam/ ÖZEL HABER