Milli Savunma Bakanlığı personel ilanı: Uzman personel alacak! Son başvuru 24 Nisan

Milli Savunma Bakanlığı personel ilanı: Uzman personel alacak! Son başvuru 24 Nisan

Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Yardımcısı pozisyonları için alım ilanı yayımladı. İlan kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 15 Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvurular, ilanın yayımlanmasından itibaren

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında çalışacak Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılacak ve her adayın sadece bir tercih hakkı bulunacak. Alınacak personel, Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatı (Ankara) ve Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargahı (Ankara) görev yapacak.

Başvuru yapacak adayların son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki unvanları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesini sisteme girmeleri gerekiyor. Yabancı üniversitelerden mezun olan adayların da Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvurular, 24 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacak ve ilanda yer almayan hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekiyor.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

milli-savunma-bakanligi-personel-ilani-uzman-personel-alacak-son-basvuru-24-nisan-1

Başvuracak adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Nitelik tablosunda belirtilen her bir kadro unvanı için belirlenen nitelikleri karşılamak,

ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek,

f) Son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamış ve istenen belge ve bilgileri vermiş olmak. (Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, 24 Mart - 24 Nisan 2023 tarihleri arasında sadece https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

NOT: Başvurular, internet dışında elden veya posta yoluyla yapılmayacaktır. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru ekranını açacaklar. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirileceklerdir. Adaylar, ilgili alımı tıklayarak tercihlerini yapacaklar ve Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edebileceklerdir.

Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptirler.