Kapadokya Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 18 Nisan

Kapadokya Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 18 Nisan
Kapadokya Üniversitesi, öğretim üyeleri ve elemanları için alım ilanı yayımlamıştır. Başvuruların son tarihi, 18 Nisan 2023'tür. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilan edilen kadrolar için gerekli belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde sağlamalıdır..

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin farklı bölümlerinde görev yapmak üzere öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etmiştir. İlgili yönetmelik hükümleri uyarınca asgari başvuru koşullarını sağlayan adaylar, ilgili evrakları Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir adresinde bulunan üniversite rektörlüğüne teslim etmelidirler. Başvuru dosyasında eksik belge olması durumunda, başvuru değerlendirmeye alınmayacak ve adayın başvurusu reddedilecektir. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür ve süresi içinde yapılmayan, posta veya e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapacak adayların, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen nitelikleri sağlamaları gerekmektedir. Başvuru dosyalarının eksiksiz olması ve ilan edilen kadro için gerekli belgelerin tam ve doğru bir şekilde sağlanması önem arz etmektedir. Başvuruların kabul edilebilmesi için son başvuru tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru yapılacak her kadro için gereken belgeler belirtilmiştir. Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, başvuru formu, YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, yayın listesi, vesikalık fotoğraf, T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı örneği, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi, yönettiği lisansüstü çalışmalar, ayrıntılı hizmet belgesi dökümü ve bilimsel çalışmaları içeren dosya ile 6 adet CD kaydı sunmalıdır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar ise, başvuru formu, YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, yayın listesi, vesikalık fotoğraf, T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı örneği, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi, yönettiği lisansüstü çalışmalar, ayrıntılı hizmet belgesi dökümü ve bilimsel çalışmaları içeren dosya ile 4 adet CD kaydı sunmalıdır.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise, başvuru formu, YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı örneği, vesikalık fotoğraf, askerlik belgesi (erkek adaylar için) ve bilimsel çalışmaları içeren dosya ile 4 adet CD kaydı sunmalıdır.

SINAV TAKVİMİ

kapadokya-universitesi-akademik-personel-ilani-ogretim-uyesi-ve-elemani-alinacak-son-basvuru-18-1

Başvuru Başlangıç Tarihi : 04 Nisan 2023

Başvuru Bitiş Tarihi : 18 Nisan 2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 19 Nisan 2023

Sınav Tarihi : 24 Nisan 2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Nisan 2023

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa, 50420, Ürgüp/Nevşehir