Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alım ilanı: 16 bilişim personeli alınacak! Son başvuru 17 Nisan

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alım ilanı: 16 bilişim personeli alınacak! Son başvuru 17 Nisan
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, bilişim personeli alımı yapacağını duyurmuştur. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak gerçekleştirilecektir..

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurmuştur. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi doğrultusunda açıktan temin yoluyla gerçekleştirilecektir.

16 kişilik kontenjanın, Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı (1), Yazılım Geliştirme Uzmanı (10), Veri Tabanı Yönetim Uzmanı (1), DevOps Uzmanı (1), Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (2) ve Bilişim Sistemleri Uzmanı (1) pozisyonları için ayrılmıştır. Başvuru yapacak adayların, ilgili pozisyonlar için belirlenen özel nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-alim-ilani-16-bilisim-personeli-alinacak-son-basvuru-17-ni (2)

Adaylarda aranan şartlar şunlardır:

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b. Müracaat tarihi itibariyle (17 Nisan 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

g. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak).

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru işlemleri sadece online olarak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuruların posta yoluyla veya şahsen yapılması kabul edilmeyecektir. Başvuru yapacak adayların e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri 03 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 17 Nisan 2023 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvuru süresi uzatılmayacaktır.