İstanbul Üniversitesi alım ilanı: 28 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 24 Nisan

İstanbul Üniversitesi alım ilanı: 28 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 24 Nisan
İstanbul Üniversitesi, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında 28 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başvurular, 24 Nisan 2023'te sona erecektir..

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 28 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alınacak personellerin giderleri Döner Sermaye gelirinden karşılanacaktır. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre yapılacaktır.

Büro Personeli, Tekniker ve Mühendis unvanları için yapılan başvurular, KPSS 2022 puan sırasına göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından gerçekleştirilecek ve sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 (beş) katına kadar yedek aday belirlenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

istanbul-universitesi-alim-ilani-28-sozlesmeli-personel-alinacak-son-basvuru-24-nisan-1

Başvuracak adaylarda belirtilen özel şartlar yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gerekmektedir. Başvuran adaylar herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmalıdır. Ayrıca, tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde çalışmaya hazır olmalıdır. Başvuracak adaylar için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) bendi kapsamında (Büro Personeli, Tekniker ve Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar) 2022 KPSS'ye girmiş olmaları zorunludur. Lisans kadroları için 2022 KPSS P3, ön lisans kadroları için 2022 KPSS P93 puan türü esas alınacaktır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (c) bendi kapsamında (Çözümleyici ve Sistem Programcısı unvanlarına başvuracak adaylar) ise 2022 KPSS P3 puan sırasına konulacak ve ilan edilen her bir unvan için 10 katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B sözleşmeli personel olarak çalışırken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilen adaylar, fesih tarihinden itibaren 1 yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaklardır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Yazılı sınavda en az 50 puan alan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre belirlenecektir ve kontenjan sayısının iki katına kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazanan adayların başvurmaması durumunda, yedek kazananlar sırasıyla atanma hakkı elde edecektir. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca, yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.