İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 20 Nisan

İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 20 Nisan
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin akademik birimlerinde ve idari birimlerinde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi ve elemanı alımı yapılacaktır..

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, akademik birimlerine öğretim üyesi alımı yapacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uygun olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar için istenen belgeler ayrıntılı olarak ilan edilmiştir.

Ülkemizde hala devam eden 'COVİD-19 Corona Virüsü' salgını nedeniyle, son başvuru tarihine kadar posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Ancak, postadaki gecikmeler nedeniyle ilan edilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge bulunması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacak ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemeyecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Başvuru için istenen belgeler arasında başvuru dilekçesi, YÖK formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diploma fotokopileri yer almaktadır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgesi ve diplomada apostil şerh işlemi yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, bilimsel çalışmalar, yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimler ve katkılar gibi bilgileri içeren akademik dosya da başvuru için gerekli belgeler arasında yer almaktadır.

BAŞVURU ADRESLERİ

istanbul-esenyurt-universitesi-akademik-ilani-ogretim-uyesi-ve-elemani-alinacak-son-basvuru-20-

Başvuru yapılacak e-posta adresleri aşağıdaki gibidir:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için: [email protected]

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için: [email protected]

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için: [email protected]

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için: [email protected]

Sağlık Bilimleri Fakültesi için: [email protected]

Meslek Yüksekokulu için: [email protected]

Rektörlük-Ortak Dersler Bölümü için: [email protected]

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul. Başvuru süresi içerisinde postaya verilen başvuruların, ilanda belirtilen tarihler arasında ulaşmış olması gerekmektedir. COVİD-19 pandemisi nedeniyle postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.