İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 13 Nisan

İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 13 Nisan
Üniversite, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü koşulları taşıyan, alanında başarılı ve nitelikli öğretim elemanları ve diğer personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi 13 nisan olarak belirtilmiştir..

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uygun olarak, üniversitenin çeşitli akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruların 13 Nisan 2023 tarihine kadar kabul edileceği bildirilmiştir.

Başvurular, ilgili akademik birimlerin belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylar, üniversitenin web sitesindeki "Akademik Kadro İlanları" sayfasında yer alan ilanlardan ilgili birimin iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Başvuru evrakları ve diğer bilgiler ilgili birim tarafından istenecektir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz yapılması son derece önemlidir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

istanbul-bilgi-universitesi-akademik-personel-ilani-ogretim-uyesi-ve-elemani-alinacak-son-basvu (2)

Doktor, Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adaylar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından ilgili akademik birimlere veya Personel Daire Başkanlığı'na başvuru yapabilirler. Başvuru için gerekli belgeler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, ilgili öğrenim belgelerinin asılları ile fotokopileri, YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınan diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosyalar yer almaktadır. Başvuru dosyası basılı olarak hazırlanacak ve ilgili akademik birime ya da Personel Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir. Ayrıca, dijital kopyaların (USB) da başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir. Başvuru süresi içinde tamamlanmayan veya eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Başvuru süresi içerisinde eksiksiz ve tamamlanmış belgelerle yapılmayan başvurular ve e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargo gecikmeleri nedeniyle yapılamayan başvurular kabul edilmeyecektir. Kargo yoluyla başvuru yapan adaylara eksik evrakların tamamlanması konusunda geri dönüş yapılmayacaktır. Başvuruların ön değerlendirmesi ilgili akademik birimler tarafından yapılacak olup, sonuçlar üniversitenin web sitesinde duyurulacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından ilgili akademik birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir:

www.bilgi.edu.tr