İşkur alım ilanı: 10 sözleşmeli personel alacak! Son başvuru 17 Nisan

İşkur alım ilanı: 10 sözleşmeli personel alacak! Son başvuru 17 Nisan
İşkur bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvuruların son tarihi 17 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir..

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ilana göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Bu alım, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.

Sınav sonuçlarına göre en yüksek puandan başlayarak sözleşmeli personel alımı yapılacak ve sonuçlara göre adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacaklardır. Alım yapılacak 10 (on) sözleşmeli personel pozisyonu için, başvuru yapacak adayların KPSS P3 puanı ve yabancı dil puanları esas alınacaktır. Sıralama sonucunda en yüksek puan alan adaydan başlayarak alım yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek, yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli bilişim personeli olarak başvuracak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yer alan şartları taşımak,

b) Dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümleri, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar sadece B Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir,

ç) En az 3 yıl tecrübeli olmak (ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için) ya da en az 5 yıl tecrübeli olmak (diğer adaylar için) yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır,

d) Nitelikleri gereği, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

iskur-alim-ilani-10-sozlesmeli-personel-alacak-son-basvuru-17-nisan (2)

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, başvuru yapan adayların genel ve özel şartları sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilecektir. Başvurularını tamamlayan adaylar arasından 2022 B Grubu KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda en yüksek puana sahip olan kişiden başlanarak, her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamada son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve diğer bilgileri www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Başvuru sonuçlarına ilişkin yazılı bir bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.