Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu: 289 Personel İlanı ve Şartları

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu: 289 Personel İlanı ve Şartları

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu: 289 Personel İlanı ve Şartları... Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu: 289 Personel İlanı ve Şartları

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu: 289 Personel İlanı ve Şartları

Üniversitemiz TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 289 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

POZİSYON

NO

POZİSYON

BÜTÇE

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

ADET

1

Eczacı

Döner Sermaye

KPSS Şartı Yoktur.

- Eczacılık lisans programından mezun olmak

2

2

Eczacı

Döner Sermaye

KPSS Şartı Yoktur.

 • Eczacılık lisans programından mezun olmak
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek

1

3

Biyolog

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

- Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. - KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

4

Büro Personeli (Bilgisayar Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak. - KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

3

5

Büro Personeli (Muhasebe Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

14

6

Büro Personeli (İnsan Kaynakları Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

- İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. -KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

2

7

Büro

Personeli (Büro Yönetimi ve Sekreterlik)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

8

Destek

Personeli (Hastabakıcı)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

100

9

Destek Personeli (Şoför)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

2

10

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

68

11

Destek Personeli (Taşıma) - Erkek

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz hastanesi genelinde her türlü malzeme taşıma işlerinde görev yapacak.

3

12

Diğer Sağlık Personeli (Ergoterapist)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

 • Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

1

13

Diğer Teknik Hizmet Personeli

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

 • Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin Kimya bölümünden mezun olmak. (Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında radyofarmasötik hazırlamak üzere çalıştırılacaktır.)
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

14

Fizyoterapist

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

15

Fizyoterapist

DÖNER

SERMAYE

KPSS/P3

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

-KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

16

Hemşire (Lisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. -KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

12

17

Hemşire (Ortaöğretim)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik- Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik - Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek

1

18

Psikolog

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

 • Psikoloji lisans programından mezun olmak
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

2

19

Sağlık Fizikçisi

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

- Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisans eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

-KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

20

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter Önlisans) Erkek-Kadın

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. - KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

17

21

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter Önlisans) Kadın

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • Hasta Kayıt Kabul Görevlisi Sertifikasına sahip olmak.
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.
 • En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

2

22

Sağlık Teknikeri (Pataloji Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

23

Sağlık Teknikeri (Elektronörofiz yoloji Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

2

24

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

- Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. - KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

6

25

Sağlık Teknikeri (Radyoloji Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • En az 2 yıl 1,5 ve 3 TESLA MR cihazlarında mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

1

26

Sağlık Teknikeri (Odyometri Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

2

27

Sağlık Teknikeri (Radyoterapi Önlisans)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

1

28

Tekniker (Elektrik- Elektronik)

BÜTÇE ÖZEL

KPSS/P93

 • Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • En az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

5

29

Teknisyen (Tesisat Bakımı- İklimlendirme)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

1

30

Teknisyen (Elektrik- Elektronik)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak. - KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • Fotokopi Makinesi Operatörlüğü (Fotokopi bakım-onarım) alanında en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

1

31

Teknisyen (Mobilya-İç mekan)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

-Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.

 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

32

Teknisyen (Yapı Dekorasyon)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Dekorasyon Dalından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

1

33

Teknisyen (Yapı Yüzey Kaplama)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

 • Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Yüzey Kaplama Dalından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

1

34

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak
 • Sağlık kuruluşlarından alınacak (güncel tarihli) raporla boyunun 1.75 cm’ den kısa olmaması ve kilosunun ise Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
 • Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (adaylar yerleştikten sonra istenecektir) - Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
 • 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.

30

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon (Eczacı pozisyonu hariç) itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır
Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (30 adet erkek personel) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak


Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet- dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.


Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakları online olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi durumunda başvuru reddedilecektir.
Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri 17/02/2023 - 03/03/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınır.
Eczacı pozisyonu için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.


Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.
Açık iş sayısını on katı kadar yedek aday belirlenecektir.
İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.


Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Soru ve Sorunlar İçin: [email protected]

Kaynak:www.mebhocam.com