Doğuş Üniversitesi akademik personel alım ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 10 nisan

Doğuş Üniversitesi akademik personel alım ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 10 nisan
Doğuş Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla öğretim üyesi ve elemanı alımı yapacaktır. Başvurular 10 Nisan 2023 tarihine kadar kabul edilecek..

Öğretim elemanı alımında başvuruda bulunacak adayların başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Başvuru yapacak adayların, ilan edilen pozisyon için gerekli olan öğrenim düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ilgili alanlarda yeterli akademik bilgi ve deneyime sahip olmaları da şarttır. Başvuru süreci sonrasında adayların belirlenmesi için gerekli olan süreçler, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Öğretim görevlisi başvurularında adayların ALES sınavı en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans derecesi veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca Yabancı Diller Birimi için adayların YDS'den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan İngilizce puan türünde en az 85 puan almaları gerekmektedir. Araştırma görevlisi pozisyonu için adayların ALES sınavından en az 70 puan almış olmaları şarttır.

Yabancı Diller Birimi için adayların YDS'den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan İngilizce puan türünde en az 50 puan almaları yeterlidir. Ancak İngilizce eğitim veren bölümler için bu puan en az 85 olmalıdır. Ayrıca araştırma görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri 10 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU ADRESİ

Doğuş Üniversite'ne başvuru adresi şu şekildedir:

Rektörlük / Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı -Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /