Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi alınacak! Son başvuru 10 Nisan

Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi alınacak! Son başvuru 10 Nisan

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, ilgili yönetmelikler doğrultusunda 5 adet öğretim üyesi kadrosuna atama yapacaktır. Başvuruların son tarihi 10 Nisan 2023'tür..

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, öğretim kadrosunu genişletmek için 5 akademik personel alımı yapacaktır. Üniversitenin farklı birimlerinde görev alacak öğretim üyeleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında ilgili kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Başvuru süreci için son tarih 10 Nisan 2023'tür. Başvuruların posta yoluyla veya şahsen yapılabileceği belirtilirken, başvuruların eksiksiz ve belirtilen tarihler arasında yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmamak, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik görevini tamamlamış olmak gibi kriterler yer almaktadır. Adayların belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

demiroglu-bilim-universitesi-akademik-personel-ilani-ogretim-uyesi-alinacak-son-basvuru-10-nisa (2)

Profesör kadrosuna başvuruda bulunmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru için dilekçe, YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir belleklerini şahsen Üniversite Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Doçent kadrosuna başvurularında aşağıda belirtilen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir: Dilekçe, YÖK formatında özgeçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek. Bu evraklar Üniversite Personel Daire Başkanlığı'na (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) şahsen teslim edilmelidir.