Belediye Zabıta Alım İlanı Duyurdu

Belediye Zabıta Alım İlanı Duyurdu

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre Sakarya Karasu Belediye Başkanlığı bünyesine KPSS P3 puanı şartını sağlaması şartıyla 6 Zabıta alımı yapacak..

Belediyeler memur alımlarına devam ediyor. 04 Mart 2023 Tarihli ve 32122 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilana göre Sakarya Karasu Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta alımı yapacak.

KPSS P3 puan şartı

Sakarya Karasu Belediyesi zabıta alım ilanına başvuru yapacak adayların belirlenen bölümlerden lisans mezunu olması ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları şartı aranıyor.

Başvurular ne zaman yapılacak ?

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre başvurular 03/04/2023 – 14/04/2023 tarihleri arasında, http://www.karasu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak başvuru formu ve ilanda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Karasu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İncilli Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:11 Karasu Belediyesi Karasu/SAKARYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat edilerek yapılacak.

Alımar sözlü ve uygulamalı sınav ile olacak

Sözlü ve uygulamalı sınav 25/04/2023 tarihinde Karasu Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları :

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak

Sakarya Karasu Belediyesi zabıta alım ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN