Belediye memur alımı ilanı duyurdu

Belediye memur alımı ilanı duyurdu

İstanbul Kadıköy Belediyesi, memur, VHKİ, Zabıta ve tahsildar memuru pozisyonlarına alım yapacağını duyurdu. İşte detaylar..

Belediyeler istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Yayımlanan duyuruya göre İstanbul Kadıköy Belediyesi memur, VHKİ, Zabıta ve tahsildar memuru pozisyonlarına toplamdan 32 personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri

Başvurular 23 - 26 Ekim tarihleri arasında Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy-İstanbul adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yada posta ile yapılabilecek.

Başvuru için aranan şartlar neler?

 • T.C vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • İlanda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgisinin olmaması gerek
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru esnasında adaylardan istenen belgeler:

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
 6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi