Belediye KPSS 60 Puan İle Memur Alımı Yapacak!

Belediye KPSS 60 Puan İle Memur Alımı Yapacak!

Tokat ili Karayaka Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS 60 puan ile memur alımı yapacak. İşte başvuru şartları..

Belediyeler personel alımlarına devam ederken, memur alım haberi Tokat Karayaka Belediyesi'den geldi.

Resmi Gazete' de yayımlanan ilana göre, Tokat Karayaka Belediyesi bünyesine KPSS 60 puan şartıyla memur alımı yapacak.

Başvuru şartları neler?

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Kadro dağılımı nasıl olacak?

  • Memur - 1 Kişi
  • Muhasebeci - 1 Kişi

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 25 - 27 Ekim tarihleri arasında Karayaka Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Karayaka/Hürmüzlü Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:9 Erbaa/TOKAT adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ilan.jpg