Aydın Adnan Menderes Üniversitesi alım ilanı: 11 sürekli işçi alınacak! Son başvuru 10 Nisan

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi alım ilanı: 11 sürekli işçi alınacak! Son başvuru 10 Nisan
Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışacak 11 (on bir) işçi alınacaktır. Başvurular, son başvuru tarihi olan 10 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır..

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi gereğince sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde www.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) veya ALO 170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapabilirler. Zorunlu hallerde ise İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü hizmet noktasından da başvuru yapılabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. İş başvurusu yapacak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir,

2. Başvuran adayların affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından mahkum olmamaları gerekmektedir,

3. Eski hükümlü olmayan adayların iş başvurusu yapabilmeleri için zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları gerekmektedir,

4. Adayların Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaları gerekmektedir,

5. İş başvurusu yapacak adayların Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamaları gerekmektedir,

6. Adaylar kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmalıdırlar,

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak gerekmektedir,

8. Göreve başlayacak personelin bedenen, aklen ve ruhen sağlıklı olmaları gerekmektedir ve bunu belgelemeleri gerekmektedir,

9. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

KURA AŞAMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen başvuru listesinde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adayların isimleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin internet sitesinde (www.adu.edu.tr) duyurulacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi işlemi 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da ADÜ TV üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kura sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacak ve sınav tarihi ve saati yine üniversitenin internet sitesinde ilan edilecektir.