Antalya Belek Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 19 Nisan

Antalya Belek Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alınacak! Son başvuru 19 Nisan

Antalya Belek Üniversitesi, öğretim üyesi ve elemanı alımı yapacak. Başvuruların son tarihi 19 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir..

Antalya Belek Üniversitesi, öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alımı yapılacağını duyurdu. Üniversitenin birimlerine başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Belek Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen asgari niteliklere de sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuru yapmak isteyen adayların gerekli şartları sağlamaları ve belgelerini tamamlamaları gerekmektedir. Tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapacak adayların ilgili birimlerde akademik olarak görev yapmaları beklenmektedir. Başvuru sürecinde, adayların ilgili birimlerde görev yapacakları alanda önceden belirlenmiş bir ders programına uygun olarak eğitim verebilecekleri ve araştırma yapabilecekleri kabiliyetlere sahip olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

antalya-belek-universitesi-akademik-personel-ilani-ogretim-uyesi-ve-elemani-alinacak-son-basvur

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, özgeçmişlerinin yanı sıra noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile rektörlüğe başvurması gerekmektedir. Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların ise, özgeçmişlerinin yanı sıra noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile rektörlüğe başvurması gerekmektedir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların da, özgeçmişlerinin yanı sıra doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Öte yandan, öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) alım ilanı, üniversitenin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin ilgili maddelerine göre alım yapılacağını belirtmektedir. Başvuracak adayların, ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim elemanı kadrosuna başvuracak adayların ise, başvurularını dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopilerini vermeleri gerekir.

ÖZEL ŞARTLAR

Her adayın başvuru şartlarını sağladığı sadece bir bölüm veya programa başvuru yapabilmesi söz konusu olacaktır. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın herhangi bir aşamasında iptal kararı verilebilir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin dekanlığına veya müdürlüğüne ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruda istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamalarının yapılmayacağı ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edileceği ve hiçbir hak talep edemeyecekleri bilinmelidir.