Amasya Üniversitesi alım ilanı: 25 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 22 Nisan

Amasya Üniversitesi alım ilanı: 25 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 22 Nisan

Amasya Üniversitesi, kadrosuna katılmak üzere 25 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir..

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanacak şekilde 25 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alımlar, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" içerisinde yer alan Ek 2. Maddenin (b) fıkrasına göre gerçekleştirilecektir.

Başvuru yapacak adayların, belirlenen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Adaylar arasında yapılacak değerlendirme sürecinde, KPSS puanları, mezuniyet dereceleri ve diğer kriterler dikkate alınacaktır. Başvurular, 22 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuruların elektronik ortamda yapılması gerekmektedir ve ayrıntılı bilgi, üniversitenin resmi internet sitesinde yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

amasya-universitesi-alim-ilani-25-sozlesmeli-personel-alinacak-son-basvuru-22-nisan (2)

Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
 6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 7. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak,
 8. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmak,
 9. KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,
 10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir,
 11. İdare, ihtiyaca binaen il ve ilçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir,
 12. İlan edilen pozisyon sayısının bir katı kadar yedek aday belirlenecektir,
 13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır,
 14. Kurum ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yeniden ilana çıkarak atama yapabilecektir,
 15. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir,
 16. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir,
 1. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17.00'ye kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Adayların, başvuru talep formunu bilgisayar ortamında doldurarak çıktısını alıp imzalamaları ve istenilen belgelerle birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Adaylar, sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla ilan numarası ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan Başvuru Talep Formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebhocam.com.tr İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.