Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı personel alımı: 40 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 14 Nisan

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı personel alımı: 40 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 14 Nisan
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı personel alımı: 40 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 14 Nisan

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında 40 adet Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımı yapacaktır.

Başvurular, belirtilen pozisyonlar için sınav yapılarak gerçekleştirilecektir. Alınacak personeller, Alevi-Bektaşi kültürüne ve inancına hakim olan, konuyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip adaylardan seçilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvurular için gerekli belgeler ve bilgiler şunlardır:

 1. Başvuru Formu
 2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı ve Onaylı Örneği
 3. Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği
 4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi
 5. Yerleşim Yeri (ikametgah) Belgesi
 6. Adli Sicil Belgesi
 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
 8. Vesikalık Fotoğraf
 9. Özel nitelik olarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyonu için belirlenen hususlardan en az birine ilişkin belge ve yayınlar
 10. Özgeçmiş

BAŞVURU ŞEKLİ ve ADRESİ

alevi-bektasi-kultur-ve-cemevi-baskanligi-personel-alimi-40-sozlesmeli-personel-alinacak-son-ba (2)

Adaylar başvurularını, Personel Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100. Yıl Çankaya / ANKARA adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmak zorundadır. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır. Giriş sınavı başvuruları, 31 Mart 2023 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak ve 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvuruların son tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV UYGULAMASI

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır ve sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavda, adayların pozisyonlarına özgü olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Sınavda adaylar, aşağıdaki kriterlere göre puanlandırılacaktır:

 • Başkanlığın görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (60 puan)
 • Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (8 puan)
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (8 puan)
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (8 puan)
 • Genel yetenek ve genel kültürü (8 puan)
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (8 puan)

Sözlü sınavda, adayların performanslarına göre, her bir kriter için ayrı ayrı puanlar verilecektir. Adayların, sözlü sınavda gösterdikleri performans, başarı düzeylerini etkileyecektir.