Öğretmenler Sınıf Defterini Doldurmak Zorunda Mı?

Öğretmenler Sınıf Defterini Doldurmak Zorunda Mı?
Sınıf defterinin doldurulmaması suç mu? Öğretmen sınıf defterini yıl sonunda toplu doldurabilir mi?

Öğretmenlerin defter doldurma zorunluluğu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu zorunluluk, okullarımızda isteneni seviyede öğretim yapılmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

Defterlerde Neler Yazılır Ve Nasıl Doldurulmalıdır?

Deftere ilk olarak okul adı, ders adı, öğretmenin ismi ve ders yılı yazılmalıdır.

Her sayfada tarih, ders konusu, alınan notlar ve ödevler belirtilmelidir.

Sınav notları, ödevler ve diğer öğrenci notları ayrı ayrı belirtilmelidir.

Defter, dersin herhangi bir nedenle yapılıp yapılmadığını belirtilen yerlerle güncellenmelidir.

Defterlerin düzenli olarak ve zamanında doldurulması, öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilmesi, okul yönetiminin daha iyi bir şekilde işlemesi açısından son derece önemlidir.

Defter Doldurma Yükümlülüğüne Uymayan Öğretmenlere Hangi Ceza Uygulanır?

Üzerinde öğrencilerin geleceğinin belirlendiği bir konuda çalışan öğretmenlerin, defter doldurma zorunluluğuna uyarak sorumluluğunu yerine getirmeleri çok önemlidir. Hataların önlenmesi, belgelerin düzgün ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasının sağlanması, öğrenci notlarının doğru bir şekilde kaydedilmesi, velilerin ortak hizmetleri karşısında bilgili bir şekilde bilgilendirilmesi ve daha birçok nedenle defter doldurma zorunluluğuna hassasiyet göstermek gerekmektedir.

Defter Doldurma Yükümlülüğüne Uymayan Öğretmenlere Hangi Ceza Uygulanır?

Defter Doldurma Yükümlülüğüne Uymama Cezası:

Bu ceza öğretmenin defter doldurma yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya yanlış yerine getirmesi sebebiyle verilir. Bu durumda öğretmen, idari para cezası alır.

Defterlerde Neler Yazılır Ve Nasıl Doldurulmalıdır?

Öğrencilerin Adı Soyadı: Öğrencilerin isimleri tek tek deftere yazılacak ve buradan ne zaman ve hangi konuda sınıfta bulunmadığı takip edilecektir.

Devamsızlık: Öğrencilerin sınıfta bulunmadıkları gün sayısı yazılacak. Hepsi yüzde yüz devamsızlık durumunda de sınıf geçemeyeceklerdir.

Sınav Notları: Verilen ödevler, sınav notları, projeler ve performans değerlendirmeleri deftere kaydedileccektir.

Yapılan Tutanaclar: Öğrenci Eğitim ve Öğretimle İlgili Tutanağın örneği ve kararların örneği deftere kaydedilmelidir. Bu deftere velilerin imzası da alınmalıdır.

Defterin Adı Amacı

Sınıf Defteri Öğrencilerin derslerdeki başarı durumlarının izlenmesi, devamsızlıklarının kaydedilmesi ve tutanakların düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Rehberlik Defteri Öğrencilerin kişisel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri hakkında bilgi toplama ve takip etmek için kullanılır.

Mesleki Defter Öğrencilerin derslerinde yaptıkları pratik çalışmaların kaydedilmesi için kullanılır.Öğrencinin meslek gelişimine katkıda bulunmak amacı ile kayıt tutulur.

Deftere Yanlış Bilgi Girme Cezası

Deftere yanlış bilgi girme durumunda da öğretmen idari para cezasına çarptırılır. Öğretmenin bilerek yanıltıcı bilgi girdiği tespit edilirse, ceza daha da ağırlaştırılabilir.

Defter Doldurma Yükümlülüğüne Aykırılık Cezası:

Öğretmenin defterini zamanında ve eksiksiz olarak doldurmaması durumunda, idari para cezası alması mümkündür.

Cezaların Türleri Nelerdir Ve Ne Kadar Süre Devam Eder?

Birinci sefer: İhtar verilir. İhtar, yazılı olarak öğretmene bildirilir ve öğretmenin bu konuda uyarması amaçlanır.

İkinci sefer: Kınama cezası verilir. Öğretmenin, öğrencisinin defterini düzenli olarak tutmaması veya eksik tutması durumunda öğretmene kınama cezası verilir.

Üçüncü sefer: Para cezası verilir. Para cezası, öğretmenin tutması gereken defterlerin düzenli ve eksiksiz tutulmaması veya zamanında teslim edilmemesi durumunda uygulanır.

Dördüncü sefer: İhraç cezası verilir. İhraç cezası, öğretmenin görevinden çıkarılması anlamına gelir.

Ceza Türleri Süreleri

İhtar 1 yıl

Kınama 1 yıl

Para Cezası 2 yıla kadar