Öğretmen olmayanlar gözetmen olabilirmi?

Öğretmen olmayanlar gözetmen olabilirmi?
Öğretmen olmayanlar gözetmen olabilir mi?

Öğretmen olmayanlar gözetmen olabilir mi?

MEB, ÖSYM ve A.Ö.F. sınavlarında görev alacak olanların, öğretmen olma şartı dışında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Yönergenin 9. maddesinin c fıkrasında belirtildiği gibi, öğretmenlerin aktif görevde bulunmaları gerekmektedir. Ancak, aday öğretmenlerin bu sınavlarda salon başkanı veya gözetmen olarak görev alması konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

basliksiz111.jpg