Öğretmen Dosyasında Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Öğretmen Dosyasında Bulunması Gerekenler Nelerdir?
Öğretmen Dosyasını Kimler Kontrol Edebilir? Öğretmen Dosyası Nedir? Öğretmen Dosyası Olmak Zorunda Mı?

Öğretmenlerin mesleklerini icra ederken ellerinde bulunması gereken dosyalar olması gerekir. Çalıştığı kurum ve yaptığı göreve bağlı olarak öğretmenlerin bulundurabileceği dosya türleri şu şekildedir:

· Öğretmen Dosyası

· Rehberlik Dosyası

· Kulüp Dosyası

Öğretmen dosyası her öğretmende mutlaka bulunması gereken bir dosya iken, rehberlik dosyası ve kulüp dosyası öğretmenin çalıştığı kurum ve yaptığı görevlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Yıl içerisinde ki düzenini sağlanması ve her şeyin planlı bir şekilde gitmesi için öğretmen dosyalarının muhakkak büyük bir özveri ile hazırlanması gerekir. Öğretmen dosyaları kişisel bir şekilde hazırlanan dosyalar olsa da, her öğretmen dosyasının içerisinde ortak olması gereken belgeler vardır. Peki, her öğretmen dosyasında olması gerekenler nelerdir?

1.Türk Bayrağı

2. Atatürk’ün resmi

3. İstiklâl Marşı

4. Gençliğe Hitâbe

5. Öğretmenin öz geçmişi

6. Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenmiş Öğretim Programı

7. 1789 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

8. İş takvimi

9. Yıllık planlar ve düzenlemeler

10. Günlük planlar (pek çok öğretmen günlük planların kalkmış olduğunu düşünüyor ancak öğretmen dosyalarında hala günlük planlara yer verilmesi gerekiyor.)

11. Zümre tutanakları ( hem 1. Hem de 2. Döneme ait olacak şekilde)

12. İl zümre tutanakları

13. Şube öğretmenler kurulu kararları

14. Dersine girilen sınıfların sınıf listesi

15. Performans çizelgesi (öğrencilere sınav notlarının yanı sıra bir de performans notu veriliyor. Öğretmenlerin bu performans notlarını neye göre verdikleri bir çizelgeye sahip olmaları gerekiyor)

16. Proje değerlendirme formu

17. Bep li öğrenci varsa onun dosyası (bu kısım önemli eğer söz konusu öğretmenin sınıfında kaynaştırma öğrencisi varsa onun kazanımları farklı olacaktır. Milli eğitimden gelen bir müfettiş eğer bepli öğrenci olduğunu bilirse mutlaka bep dosyasını öğretmenden talep edecektir)

18. Sınav kağıtları ve ayrıntılı puanlanmış cevap kağıdı. (bu kâğıtların sayısı çok olacağı için bir tane boş sınav kağıdı bir de ayrıntılı cevap anahtarı olması yeterli olacaktır.)

Öğretmen Dosyası Nedir?

Öğretmenlerin, her sene ders anlatırken planlı ve belirli bir müfredata bağlı olarak çalışmaları gerekir. İzleyecekleri yöntemler ve ders anlatış şekilleri her ne kadar farklı olursa olsun her öğretmenin öğretmen dosyası birbirine benzerlik gösterir.

Öğretmen dosyaları öğretmenlerin planlı bir şekilde derslerini anlatabilmeleri, sınıflarında okuyan öğrencilerin performans değerlendirmelerini açık bir şekilde tutulduğu gizlilik isteyen evraklara da yer verir.

öğretmen dosyası öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim hayatında önemli bir rol oynayan bir araçtır. Bu dosya, öğrencilerin öğrenme sürecini izlemek, değerlendirmek ve planlamak için kullanılan bir araçtır. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek için kullanabilecekleri bir kaynak sağlar.

Öğretmen dosyası, öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal gelişimlerini izlemek için kullanılan bir araçtır. Bu dosyada, öğrencilerin sınav sonuçları, performans görevleri, proje notları, ödevler, öğretmen gözlemleri, öğrenci yorumları, öğrenci portfolyoları ve diğer değerlendirme materyalleri yer alır. Bu bilgiler, öğretmenlerin öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Öğretmen dosyası aynı zamanda, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygun öğretim stratejilerini planlamalarına yardımcı olur. Bu dosya, öğrencilerin öğrenme stillerini, öğrenme ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını dikkate alan öğretim stratejileri tasarlamak için kullanılabilir.

Öğretmen Dosyasını Tamamlamak

Öğretmen dosyaları okul başlamadan önce öğretmenler tarafından hazırlanır. Her öğretmenin muhakkak hazırlaması gereken öğretmen dosyalarında hem genel bilgiler hem de öğrencilere karşı şahsi bilgiler yer alır. Sene sonu yaklaşınca da aslında o sene kapatılmış olur ve öğretmenler bir sonraki eğitim öğretim hayatı için yeni bir dosya hazırlama hazırlıklarıma başlarlar.

öğretmen dosyası, öğrencilerin öğrenme sürecinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve planlanması için önemli bir araçtır. Ancak öğretmen dosyasını tamamlamak, bir öğretmenin hayatındaki en önemli görevlerden biridir. Bu makalede, öğretmen dosyasını tamamlamak için gerekli adımları ve bu sürecin neden önemli olduğunu inceleyeceğiz.

Öğretmen dosyası tamamlamak, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve planlamak için çok önemlidir. Dosyada öğrencilerin sınav sonuçları, performans görevleri, ödevler, proje notları, öğretmen gözlemleri, öğrenci yorumları, öğrenci portfolyoları ve diğer değerlendirme materyalleri yer alır. Bu bilgiler, öğretmenlerin öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Öğretmen dosyası tamamlama süreci, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeleri ve uygun öğretim stratejileri tasarlamaları için önemlidir. Bu dosya, öğrencilerin öğrenme stillerini, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını dikkate alan öğretim stratejileri planlamak için kullanılabilir. Ayrıca, öğretmenler bu dosyayı kullanarak öğrencilerin ilerlemelerini takip edebilir ve gerektiğinde öğrencilere ek destek sağlayabilir.

Öğretmen dosyası tamamlama süreci, öğretmenlerin öğrencilerle iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bu dosya, öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmak için kullanılabilir. Öğrencilerin akademik başarılarını ve gelişimlerini paylaşarak aileleri bilgilendirebilirler. Ayrıca, bu dosya öğretmenlerin öğrencilerin eğitimle ilgili hedeflerini ve hedeflerine ulaşmak için ne yapabileceklerini tartışmalarına yardımcı olabilir.

Öğretmen dosyası tamamlama süreci ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme sürecini daha etkili hale getirmelerine yardımcı olur. Bu dosya, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek, öğretim stratejilerini buna göre tasarlamalarına yardımcı olur.

Öğretmen Dosyasını Kimler Kontrol Edebilir?

Öğretmenlerin öğretim sürecinde en önemli araçlarından biri olan öğretmen dosyaları, öğrencilerin öğrenme sürecini planlamak, değerlendirmek ve izlemek için kullanılır. Ancak öğretmen dosyaları, sadece öğretmenler tarafından hazırlanmaz, aynı zamanda belirli durumlarda farklı kişiler tarafından kontrol edilir. Bu makalede, öğretmen dosyalarını kimlerin kontrol edebileceği ve bu sürecin önemi incelenecektir.

Öğretmen dosyaları, öğretmenlerin hazırladığı ve öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve planlanmasına yardımcı olan dosyalardır. Ancak, öğretmen dosyaları sadece öğretmenler tarafından hazırlanmaz. Bazı durumlarda, öğretmen dosyaları aşağıdaki kişiler tarafından da kontrol edilebilir:

Okul Müdürü: Okul müdürleri, öğretmen dosyalarını kontrol etmek için en sık kullanılan kişilerdir. Okul müdürleri, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme sürecini izlemeleri ve değerlendirmeleri için gerekli olan tüm bilgilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için öğretmen dosyalarını kontrol ederler.

Bakanlık Temsilcileri: Bakanlık temsilcileri, eğitim sistemini izlemek ve değerlendirmek için öğretmen dosyalarını kontrol ederler. Bakanlık temsilcileri, öğretmenlerin öğrencilerin akademik gelişimini değerlendirdiği test sonuçlarını kontrol ederek, okul ve öğretmen performansını değerlendirmeye yardımcı olurlar.

Ebeveynler: Ebeveynler, öğretmen dosyalarını kontrol etmek için bir hakka sahip değillerdir ancak öğretmenler, öğrencilerin ebeveynleriyle iletişim kurmak ve öğrencilerin ilerlemelerini paylaşmak için bu dosyaları kullanabilirler.

Öğretmen dosyalarının kontrol edilmesi, öğretmenlerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini doğru bir şekilde izlemelerini ve değerlendirmelerini sağlar. Öğretmen dosyalarının kontrol edilmesi ayrıca, öğretmenlerin ve okul yönetiminin öğrenci performansını takip etmelerine, öğrenci ihtiyaçlarını belirlemelerine ve okul ve öğretmen performansını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Öğretmen dosyaları yukarıda bahsettiğimiz kişiler tarafından kontrol edilebilir. Okullarda her sene mutlaka birkaç kere denetim olur ve denetim için gelen müfettişler öğretmenlerin öğretmen dosyalarını isteyecektir. Öğretmenlerin öğrenci performans notları neye göre verildi, günlük ve haftalık plan çizelgeleri nasıldır gibi detaylar müfettişler tarafından denetlenir ve bu dosyalara denetim esnasında son derece önem verilir.