Maltepe Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alacak! Son başvuru 7 Nisan

Maltepe Üniversitesi akademik personel ilanı: Öğretim üyesi ve elemanı alacak! Son başvuru 7 Nisan
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi ve elemanı alımı yapılacaktır. Başvurular, 7 Nisan 2023 tarihine kadar https://basvuru.maltepe.edu.tr/ adresi üzerinden

Maltepe Üniversitesi, çeşitli akademik birimlerinde görev yapmak üzere tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alımı yapacaktır. Alım işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilan edilen kadrolar için aranan şartları taşımaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 7 Nisan 2023'tür. Detaylı bilgilere Maltepe Üniversitesi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için son başvuru tarihi saat 23.59'da sistem tarafından otomatik olarak kapatılacaktır. Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen akademik birimler için belirlenen öğretim elemanı kadrolarına uygun nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların, ilanda belirtilen öğrenim dereceleri ile belirlenmiş olan KPSS puan şartlarını taşımaları da gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ ve ŞEKLİ

Üniversitenin akademik birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi ve elemanı alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen ilgililer ilanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli olan belgeler, bilgiler ve sonuçlara üniversitenin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

ankara-sosyal-bilimler-universitesi-personel-alimi-33-sozlesmeli-personel-alimi-yapilacak-son-b

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru Formu (Üniversitenin web sayfasından sağlanacaktır)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
 • ALES Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
 • Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
 • Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
 • Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)