Hangi öğretmenliğin ataması fazla?

Hangi öğretmenliğin ataması fazla?
EN ÇOK ATANAN ÖĞRETMENLİKLER HANGİLERİDİR?En çok atanılan öğretmenlikler arasında hangileri bulunmaktadır? Bu sorunun cevabı, öğretmen

EN ÇOK ATANAN ÖĞRETMENLİKLER HANGİLERİDİR?

En çok atanılan öğretmenlikler arasında hangileri bulunmaktadır? Bu sorunun cevabı, öğretmen adayları ve eğitim sektörüne ilgi duyanlar için oldukça merak konusudur. Genellikle bu mesleklerin popülerliği, öğretmen sayısının fazla olması ve mezun sayısının yüksek olması gibi nedenlere dayanır.

Öğretmenlik Türü

Sınıf öğretmenliği

Özel eğitim öğretmenliği

İngilizce öğretmenliği

Yukarıda verilen tablo, son yıllarda yapılan atamalar ve atanma sayılarına göre hazırlanmıştır. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği, en çok atanılan öğretmenlikler arasında yer almaktadır. Bunun sebebi, bu mesleklerin özellikle son yıllarda eğitim sisteminin üzerine yoğunlaştığı alanlar olmasıdır.

 • Sınıf öğretmenliği; anaokulu, ilkokul ve ortaokulda görev yapan sınıf öğretmenleri, en çok atanılan öğretmenlikler arasında yer alır. Özellikle son yıllarda, yenidoğan nüfusundaki artışın etkisiyle sınıf öğretmenliği mezunlarına iş olanakları artmaktadır.
 • Özel eğitim öğretmenliği; özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenlerdir. Bu alanda çalışan öğretmen sayısı, toplumumuzda artan farklılaşma ve ihtiyacı karşılama ihtiyacından dolayı artmaktadır.
 • İngilizce öğretmenliği; son yıllarda özellikle Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulda İngilizce derslerine verilen önem ve artan yabancı dil öğrenme ihtiyacı nedeniyle, İngilizce öğretmenliği mezunlarına iş olanakları artmaktadır.

Bunun yanı sıra Türkçe ve matematik öğretmenliği de en çok atanılan öğretmenlikler arasında yer almaktadır. Ancak, son yıllarda bu alanlarda atanma sayıları, diğer öğretmenlik türlerine göre azalmaktadır.

Günümüzde öğretmenlik mesleği oldukça önemlidir ve ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu mesleği seçen kişilerin gerekli eğitimi alması ve alanında uzmanlaşması, öğretmenlik mesleği açısından oldukça önemlidir.

impressed-points-up-young-female-teacher-sitting-table-with-school-tools-holding-mini-blackboard-classroom.jpg

Sınıf öğretmenliği

Sınıf öğretmenliği, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin ana derslerini üstlenen bir öğretmenlik dalıdır. Bu alanda çalışan öğretmenler genellikle öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak onların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya çalışırlar.

Bir sınıf öğretmeninin görevleri arasında ders müfredatını uygulamak, öğrencilerin ödevlerini kontrol etmek, notlandırmak ve geri bildirim vermek yer alır. Ayrıca sınıf düzenini sağlamak da öğretmenin sorumluluğundadır. Sınıfı sevgi ve empatiyle yöneten bir öğretmen, öğrencilerin başarısını artırmakta önemli bir etkiye sahiptir.

Sınıf öğretmeninin görevleri

Sınıf öğretmeninin özellikleri

Ders müfredatını uygulamak

Empatik olmak

Öğrencilerin ödevlerini kontrol etmek ve geri bildirim vermek

Sabırlı olmak

Sınıf düzenini sağlamak

İletişim becerilerine sahip olmak

Bir sınıf öğretmeni ayrıca öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını da dikkate almalıdır. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim veren sınıf öğretmenleri, öğrencilerin ilgi alanlarını da göz önünde bulundurarak ders programını tasarlayabilirler.

 • Bir sınıf öğretmeni, öğrencilerine sevgi ve saygı ile yaklaşmalıdır.
 • Öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim vermeli ve destek sağlamalıdır.
 • Sınıf düzeni, öğrencilerin başarısı için son derece önemlidir. Sınıf öğretmeni, disiplin konusunda da esnek ve uyumlu olmalıdır.

Özel eğitim öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel eğitim öğretmenliği, farklı özel gereksinimleri olan öğrencilerin eğitimini sağlamak ve onların öğrenim sürecine yardımcı olmakla ilgilidir. Bu özel gereksinimlere sahip öğrenciler arasında öğrenme güçlüğü, otizm, işitme sorunları, serebral palsi gibi engellere sahip olanlar yer alabilir. Özel eğitim öğretmenleri, bu öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre özel bir öğretim programı hazırlarlar. Bu programlar, öğrencinin zorlandığı konulara odaklanır ve öğrencinin güçlü yönlerine göre tasarlanır.

Bu meslekte çalışmak isteyenler, öncelikle özel eğitim eğitimi almaları gerekmektedir. Bunu takiben öğretmenlik sertifikası ve öğretmenlik deneyimi kazanmaları gerekmektedir. Özel eğitim öğretmenleri, genellikle ilkokul, ortaokul veya lise seviyesinde çalışırlar ve öğrenci ihtiyaçlarına bağlı olarak öğretim dili olarak İngilizce veya Türkçe kullanabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir?

1. Bireysel öğrenci öğretim planları hazırlama
Her öğrencinin farklı bir öğrenme süreci vardır ve özel eğitim öğretmenleri, öğrencinin bireysel özelliklerini dikkate alarak öğrenciye özel bir öğretim programı hazırlarlar.

2. Sınıf öğretmenleri ve diğer okul personeli ile işbirliği yapma
Özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçları, genellikle sınıf ortamında farklılıklar yaratır. Öğretmenler, sınıf öğretmenleriyle ve diğer okul çalışanlarıyla işbirliği içinde çalışarak, öğrencilere en iyi eğitim desteğini sağlarlar.

3. Öğrenci davranış sorunları ile ilgilenme


Engelli öğrencilerde uyum sorunları olabilir ve öğretmenlerin bu sorunlarla başa çıkmaları gerekebilir. Bu durumlarda özel eğitim öğretmenleri, öğrenciye özel bir yaklaşım benimseyerek öğrencinin davranış sorunlarını çözmeye çalışırlar.

Özel eğitim öğretmenliği, zorlu bir meslek olmakla birlikte oldukça faydalı ve tatmin edici bir iştir. Engelli öğrencilerin, öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak toplumda daha bağımsız, üretken ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlar.

İngilizce öğretmenliği

İngilizce öğretmenliği günümüzde popüler mesleklerden biridir. Bu mesleği tercih eden bireyler, İngilizce öğretmeni olarak eğitim kurumlarında ve eğitim dışı kurumlarda iş bulabilirler. İngilizce öğretmenliği, sadece İngilizce öğretmekle sınırlı değildir, aynı zamanda dil öğrenme stratejileri, dil bilgisi kuralları, yazılı ve sözlü iletişim, kelime hazinesi ve daha birçok konuda eğitim vermektedir.

İngilizce Öğretmenliği Özellikleri

1. İyi bir İngilizce seviyesine sahip olmak

2. İletişim becerilerinin gelişmiş olması

3. Sabırlı, öğrencilere yaklaşımı pozitif olan

4. Öğretim teknikleri ve materyallerine hakim olmak

5. Farklı öğrenme stillerine uygun eğitim vermek

İngilizce öğretmenliği, her yaş ve seviyeden öğrencilerle çalışma fırsatı verir. İlkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine ve yetişkinlere kadar birçok farklı gruba dersler vermek mümkündür. Özellikle son yıllarda İngilizce öğrenmek isteyen birey sayısındaki artışla birlikte, İngilizce öğretmeni çalışan sayısı da artmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği Eğitimi

İngilizce öğretmenliği eğitimi, lisans düzeyinde verilmektedir. Eğitim programları, dil öğretimi, dilbilim, eğitim psikolojisi, öğretmenlik mesleği, İngilizce edebiyatı konularını içermektedir. Lisans eğitimi sonrası, İngilizce öğretmenliği yapabilmek için öğretmenlik sertifikası almak gerekir.

İngilizce Öğretmenlerinin İş İmkanları

İngilizce öğretmenleri, çeşitli eğitim kurumlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, özel ders veren yerler, özel okullar, dil okulları, özel dershaneler, yaz okulları ve yurtdışındaki eğitim kurumları, İngilizce öğretmeni çalışma alanlarından bazılarıdır. Ayrıca online eğitim platformları ve akademik kurumların İngilizce bölümleri de iş imkanı sağlayabilir.

· Özetle, İngilizce öğretmenliği tercih eden bireyler, yüksek lisans eğitimi yaparak alanında uzmanlaşabilir ve birçok farklı kurumda çalışarak kariyerlerini geliştirebilirler.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, toplumumuzda oldukça önemli bir yere sahip olan bir meslektir. Bu mesleği yapacak olan bireyler, ilköğretim veya ortaöğretim düzeyindeki okullarda görev alabilirler.

Din ve ahlak eğitimi, çocukların karakter gelişimlerinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin, öğrencilere doğru değerler ve erdemler kazandırmak için büyük bir sorumluluk taşıdıkları söylenebilir.

Eğitim Düzeyi

Atama Sayısı

İlköğretim

5000

Ortaöğretim

2500

Bakanlık verilerine göre, son yıllarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mesleği daha da popüler hale gelmiştir. Özellikle ilk öğretim düzeyindeki okullarda görev almak isteyen öğretmen adayları arasında, bu mesleği seçenlerin sayısında artış yaşanmaktadır.

Din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapacak olan bireylerin, öncelikle bu alana ilgi duymaları gerekmektedir. Ayrıca, bu meslekte çalışacak olan kişilerin, toplumsal sorumluluklarının farkında olmaları ve bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirebilmeleri önemlidir.

İlköğretim matematik öğretmenliği

İlköğretim matematik öğretmenliği, ülkemizde son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Özellikle matematik alanında yetenekli olan öğretmen adayları, ilköğretim matematik öğretmenliği alanında çalışmayı tercih etmektedir. Bu alanda çalışan öğretmenler, öğrencilere matematiği sevdirmek ve öğrenmelerine yardımcı olmak için çaba göstermektedir.

İlköğretim matematik öğretmenliği kapsamında, öğrencilere temel matematik kavramları öğretilmektedir. Bunlar arasında sayılar, işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme gibi konular yer almaktadır. Öğretmenler, öğrencilere bu konuları öğretirken interaktif yöntemler kullanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin matematiği somut olarak anlamaları ve öğrenmeleri daha kolay hale gelmektedir.

 • İlköğretim matematik öğretmenliği alanında çalışmak isteyenlerin, matematik alanında yetenekli olması gerekmektedir.
 • Bunun yanı sıra iletişim becerilerinin gelişmiş olması, öğrencilerle iyi bir ilişki kurmayı sağlayacaktır.
 • Öğretmenler, öğrencilerin matematik konularını daha iyi anlamaları için farklı öğretim yöntemleri kullanmalıdır.

Konular

Açıklama

Sayılar

Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar gibi konular öğretilmektedir.

İşlemler

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve bunların özellikleri konuları öğretilmektedir.

Geometri

Nokta, çizgi, açı, üçgen, dörtgen, daire, dikdörtgen gibi geometrik şekiller öğretilmektedir.

Ölçme

Uzunluk, ağırlık, hacim gibi ölçü birimleri öğretilmektedir.

Veri işleme

Veri toplama, veri sınıflama, veri gösterimi gibi konular öğretilmektedir.

İlköğretim matematik öğretmenleri, öğrencilerin matematik konusunda başarılı olmaları için ellerinden geleni yapmaktadır. Bu sayede, öğrencilerin matematiği sevmeleri ve hayatları boyunca kullanmaları amaçlanmaktadır. İlköğretim matematik öğretmenliği alanına ilgi duyan öğretmen adayları, ülkemizdeki pek çok okulda iş imkanı bulabilmektedir.

Okul öncesi öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği son zamanlarda en popüler öğretmenlik dallarından biridir. Okul öncesi, çocukların gelişimi için çok önemlidir ve bu da okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaç duyulmasına neden olur. Okul öncesi öğretmenleri, öğrencilerin yaratıcı yönlerini geliştirmek, okuma yazma alışkanlıklarını oluşturmak, çocukların sosyal ve duygusal yönlerini desteklemek, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanmalarına yardımcı olmak gibi önemli görevler üstlenir.

Okul öncesi öğretmenliği özellikle kadınlar arasında popüler bir seçimdir, ancak bu alan erkekler için de uygun bir kariyer olabilir. Bu meslek için en önemli özelliklerden biri, sabır ve sevgi dolu bir yaklaşım olmalıdır. Çünkü bu yaş grubundaki öğrencilerin her biri kendine özgüdür ve öğretmenin her öğrenci ile özel bir ilişkisi olmalıdır.

Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Gereken Nitelikler

 • Lisans eğitimi
 • Çocuklarla çalışma konusunda deneyim
 • Sabır ve empati
 • İletişim becerileri
 • Yaratıcılık ve esneklik

Bununla birlikte, okul öncesi öğretmenliği için bir diploma sahibi olmak yeterli değildir. Mezunlar genellikle anaokullarında veya kreşlerde iş bulabilirler. Bununla birlikte, sınıf öğretmenliğine devam etmek için yüksek lisans yapmak veya özel eğitim öğretmenliği veya rehberlik ve danışmanlık gibi ilgili alanlara geçmek isteyebilirler.

Türkçe öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe öğretmenliği oldukça önemli bir meslektir. Türkçe, ülkemizin resmi dilidir ve tüm iletişimlerimizde kullanırız. Bu nedenle, Türkçe öğretmenlerinin sağladığı önemli bir hizmet vardır. Türkçe öğretmenleri, öğrencilere Türkçenin gramer kurallarını öğretmek, doğru cümleler kurmalarına ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, edebiyat ve dil bilgisini de öğretirler.

Türkçe Öğretmenliği

Önemi

Türkçenin gramer kurallarını öğretmek

Doğru ve etkili bir şekilde iletişim kurmayı sağlamak

Edebiyat ve dil bilgisini öğretmek

Öğrencilerin kültürlerini zenginleştirmek

Türkçe öğretmenliği, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğretilebilir. İlkokul seviyesinde, öğretmenler, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ortaokul ve lise seviyesinde, öğretmenler öğrencilere daha fazla edebi eser okuma fırsatı verirler ve yazma becerilerini geliştirirler.

Türkçe öğretmenleri, öğrencilerle yakın bir ilişki kurar ve onları öğrenmeye teşvik eder. Öğrencilerin herhangi bir sorunları varsa, Türkçe öğretmenleri bunları çözmek için yardımcı olurlar. Ayrıca, öğrencilerin özgüvenlerini artırmaya çalışırlar ve onları öğrenme sürecine dahil ederler. Bu yaklaşım, öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine ve daha iyi bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

Kaynak:MEB Hocam