GSB KYK 2023 Nisan yurtlar açılacak mı

GSB KYK 2023 Nisan yurtlar açılacak mı
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından bugün yüz yüze eğitim kararının açıklanmasından sonra yurtlarla ilgili son gelişmeler araştırılıyor.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından bugün yüz yüze eğitim kararının açıklanmasından sonra yurtlarla ilgili son gelişmeler araştırılıyor. YÖK başkanı Özvar yaptığı yazılı basın açıklamasında,

"Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6 ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

Nisan ayına ertelenmiş olan "derslere ait uygulamalar"ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

KYK YURTLARI NİSAN'DA AÇILACAK MI 2023

Yüz yüze isteğe bağlı açılmasından sonra hibrit eğitim modeli ve KYK yurtlarının akıbeti araştırılmaya başlanmıştı. Nöbetçi yurtlarda öğrencilerin kalabileceği öğrenildi.