Devlet Üniversitesi Büro Personeli, Mühendis, Tekniker, Güvenlik ve Destek Personeli Alıyor

Devlet Üniversitesi Büro Personeli, Mühendis, Tekniker, Güvenlik ve Destek Personeli Alıyor
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kendi birimlerinde çalıştırmak üzere, büro personeli, mühendis, tekniker, güvenlik ve destek personeli alıyor. İşte detaylar..

Üniversitelerden alım haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kendi birimlerinde çalıştırmak üzere, büro personeli, mühendis, tekniker, güvenlik ve destek personeli alıyor.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak ?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi büro personeli, mühendis, tekniker, güvenlik ve destek personeli alımı için adaylar başvurularını 20 Mart 2023 tarihine kadar içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına şahsen yada posta yoluyla yapabilecekler.

Kadro sayıları nasıl olacak ?

 • Büro Personeli - 1 Kişi
 • Mühendis - 1 Kişi
 • Tekniker - 1 Kişi
 • Sağlık Teknikeri - 2 Kişi
 • Destek Personeli - 28 Kişi
 • Güvenlik görevlisi - 12 Kişi

Başvuru Genel Şartları :

 • Türk vatandaşı olmak
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Büro Personeli, Mühendis, Tekniker, Güvenlik ve Destek Personeli alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN