Sınav ve mülakat puanı geçerliliği değişti! Biri il içi diğeri il dışı oldu!

Sınav ve mülakat puanı geçerliliği değişti! Biri il içi diğeri il dışı oldu!

2024 yılı ilk defa görevlendirilecek yönetici başvuruları sırasında Bakanlık tarafından paylaşılan yenilenmiş kılavuzda yer verilen o detay atamalarda kriteri belirliyor. Özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değişikliklerinde ceza kaldırıldı. İl dışı ve il içi tayin işlemlerinde ne değişti? İşte detaylar

EKYS sınavından elde edilen puan 3 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Atama yapılmadığında sonuçlar ilan edildiği andan itibaren 3 yıl atamalarda kullanılabiliyor. Aday mülakata girip tercih yaptıktan sonra yerleşemediğinde puanını sonraki yıl da kullanabiliyor. Yerleştirme puanı belirlenirken yazılı sınavın %50'si etkili iken mülakatın %20'si etkili oluyor. Aynı zamanda EK-1’in %30'u yerleştirme puanı oluşturulurken dikkate alınıyor.

Peki diğer yıllardan farklı olarak değişen ne oldu?

İdareci atamalarında il dışı tayin isteyen bir kişi gittiği yerde yeniden idareciliğe başvurabilecek. İl dışı tayinlerde bir yıl cezalı olma durumu ortadan kalktı ancak farklı bir detay yer aldı. İl dışı tayinde oluşan bu avantaj il içi tayinde farklı bir yaptırımla karşılanıyor. İl içi tayin isteyecek idareci istifa etme durumunda cezalı olma halini koruyor.

Yeterli sınav puanını elde eden bir idareci sınav puanı ile farklı bir ilde idarecilik yapabiliyor mu?

Sınav puanı 3 yıl içinde istenen bir ilde değerlendirilebilir ancak mülakat için aynı şey söz konusu değil. Bakanlık tarafından paylaşılan yeni kılavuza göre geçerli sınav puanı elde edenler 3 yıl boyunca yapılan atamalarda bu puanı kullanabilirken mülakat puanı yalnızca o yıl ve o il için kullanılabiliyor.