Öğrencilere verilecek eğitim desteği 3.147 TL'ye çıkarıldı!

Öğrencilere verilecek eğitim desteği 3.147 TL'ye çıkarıldı!
2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarında değişiklik yapıldı. İşte yeni tutarlar..

16 Ağustos 2023 Tarihli ve 32281 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan karar ile birlikte 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarında değişiklik yapıldı.

Yapılan yeni değişiklik ile birlikte, Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarları 3.147 TL'ye çıkarıldı.

İşte 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ;

MADDE 1- 7/1/2023 tarihli ve 32066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2.421 TL” ibaresi “3.147 TL”, “678 TL” ibaresi “881 TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.