Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli değişiklikler

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda öğrenciyi ilgilendiren değişiklikleri yayınladı. Lise mevzuatında çok sayıda madde değişti

Sınıf Geçme Şartlarının Zorlaştırılması: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süredir düşünülen sınıf geçme şartları yeniden güncellendi. Öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için daha fazla başarı göstermeleri gerekecektir.

Artık 50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler.

Liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Devamsızlıklara Düzenleme: Öğrenci devamsızlığına yönelik düzenlemeler yeni yapılan düzenlemeler ile öğrencilerin okula devamları sağlanacak. Öğrencilerin devam zorunluluğu daha sıkı bir şekilde denetlenecek olup okul veli iletişimi daha sık hale gelecek.

Ard arda 2 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine hemen haber verilecek.

Özürsüz olarak yapılan her devamsızlık günü için öğrenciler,1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler ders puanı ne olursa olsun başarısız sayılacaklar.

Devamsızlık ve başarısızlık sebebiyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla “önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu “kuruldu.

Açık Liselere Kaçışın önüne geçmek için çalışma: Son dönemlerde Açık Liselere artan eğilimler dikkat çekerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin daha fazla okula devam etmeleri teşvik edilmek istenmektedir. Bu yüzden sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liselere geçebilmesine karar verildi.

Nakil ve Geçişlerin Düzenlenmesi yapıldı: Her ay gerçekleşen öğrenci nakil ve geçişlerine de düzenleme getirildi .

Cep Telefonu Kullanımı Yasaklandı: Okullarda öğrenciler tarafından cep telefonu kullanımı yasaklandığı daha önce tüm öğrenci ve velilere duyurulmuştu.

MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) Projesinin Sonlandırılması: Yeni açılan projelerden biri olan her meslek lisesine mesleki eğitim merkezi (MESEM) Bakan Özer tarafından rafa kaldırılmıştır. Mevcut MESEM'ler kapatılarak öğrencilerin bağımsız MESEM'lere nakledileceği aktarıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Sınavlarının uygulaması değiştirildi: Türk Dili ve Edebiyatı derslerine yeni bir düzenleme geldi. Daha önce yabancı dil sınavlarında uygulanan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçme şeklinde yapılan sınavlar Türk Dili ve Edebiyatı dersi sınavlarında da dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklinde yazılı ve uygulamalı sınavlar şeklinde yapılacaktır.

Merkezi Sınavlar: İlçe, il ve ülke bazında merkezi sınavlar yapılabilecektir.

Alan Değişikliği hakkında: Alan değişikliği kriterlerinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklikler diğer maddelerde olduğu gibi ilk önce bu yıl 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.