MEB'den Son Dakika Yönetmelik Değişikliği

MEB'den Son Dakika Yönetmelik Değişikliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde son dakika değişikliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde son dakika değişikliği yapıldı.

Yapılan değişiklik ile birlikte, proje okullarında Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 4 ila 8 senesi dolan bu kişilerin çalışma süreleri 1 yıl daha uzatılabilecek.

Bilindiği gibi proje okullarında görev yapan öğretmen, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı ve müdürlerin görev süreleri 4 yıl olabiliyor. 4 yılını dolduran bu pozisyonlar ki kişiler bir 4 yıl daha aynı okullarında çalışmak için sürelerini uzatabiliyorlar. Ancak 8 senesi dolanlar aynı proje okulunda çalışmaya devam edemiyor ve bir başka okula tayin istemesi gerekiyor.

Değişiklik yapılan yönetmeliğin ilgili kısmı şu şekilde ;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "6/7/2018" ibaresi "6/7/2020" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Görev sürelerinin uzatılması

GEÇİÇİ MADDE 2- (1) Dört ve sekiz yıllık görev sürelerini 16/6/2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.