MEB'den son dakika DYK açıklaması

MEB'den son dakika DYK açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı' dan son dakika DYK ve yaz açıklaması geldi. MEB'den son dakika DYK açıklaması

MEB'den son dakika DYK açıklaması

2022 2023 eğitim öğretim dönemi tamamlanmasının ardından, başlayan yaz tatili içinde planlanan yaz okulu ve DYK'lar için başvuru süreci devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazıları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yolladığı 3 resmi yazıda, yaz mevsiminde yapılması planlanan destekleme ve yetiştirme kurs ( yaz okulu ingilizce ve matematik eğitimleri), telafi eğitimi ve okul öncesindeki telafi eğitimi ile dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili önemli hususları belirtti.

Yollanan resmi yazıda yaz okulu kapsamında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik açılacak kurslarda öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek; İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve Matematik derslerinden çerçeve öğretim programları hazırlanmıştır. Yaz okulu kapsamında açılan kursların ekte gönderilen çerçeve programları doğrultusunda yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.

İşte DYK Yaz Okulu İngilizce ve Matematik Dersleri Çerçeve Programları:

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yaz okulu İngilizce ve Matematik

Telafi Eğitimi

Telafi eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, yolladığı resmi yazıda birtakım önemli konulardan bahsediyor.

Resmi yazıda,

"10'uncu sınıfa ait meslek derslerinden telafi eğitiminin yapılabilmesi için ilgi Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği en az 10 (On) öğrencinin başvuruda bulunması, söz konusu eğitimin yaz tatili süresince yapılması ve il millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ilgi Yönetmeliğin "Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler" başlıklı 37'nci maddesinde yer alan telafi eğitimi ile ilgili hükümler doğrultusunda öğrenci velilerine gerekli rehberliğin yapılması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim." deniliyor.

Yaz okulu eğitimi

Okul öncesinde gerçekleştirilecek yaz eğitimi uygulaması ile ilgili hususlar ve dikkate alınması gereken maddeler de MEB tarafından resmi yazı ile gönderildi.

Okul öncesinde yaz eğitimi uygulaması yapacak olan okul müdürlüklerinin aşağıdaki hususları dikkate alması gerekenler ise yollanan resmi yazıda şöyle belirtiliyor:

- Yaz eğitimleri, öncelikle Eylül ayında ilkokula başlayacak olan okul öncesi eğitim almamış çocuklar ile 06 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinden etkilenmiş okul öncesi çağdaki tüm çocuklara verilebilecektir. Okulda yeterli fiziki mekan olması durumunda okul öncesi eğitim almamış 4 ve 3 yaş çocuklar da yaz eğitiminden faydalanabilir.

- Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise ilgi (a) Yönetmeliğin 83’üncü maddesi ve ilgi (b) Yönerge hükümleri doğrultusunda açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir.

- Yaz eğitimi sınıfları, ilgi (a) Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri doğrultusunda açılacaktır.

- Ders yılı bitiminden itibaren başlanabilecek yaz eğitimleri, 1 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir.

- Yaz eğitimi uygulaması, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saati 50 dakika olacak şekilde yapılacaktır.

- Yaz eğitimlerinde ilgi (a) Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri doğrultusunda öğretmen görevlendirme ve ek ders ücreti ödeme işlemleri yapılacaktır.

- Yaz eğitimine ilişkin iş ve işlemler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Okul Öncesi Erken Çocukluk İşlemleri” ekranı üzerinden eksiksiz ve zamanında yapılacaktır.