MEB' den beklenen duyuru geldi: Personelin il içi yer değişikliği sonuçlandı! İşte yönetmeliğin kapsamı..

MEB' den beklenen duyuru geldi: Personelin il içi yer değişikliği sonuçlandı! İşte yönetmeliğin kapsamı..
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler dışındaki personelin il içi yer değişikliği için duyuru yaptı. Duyuruda, müdür yardımcıları, müdür başyardımcıları, rehberlik öğretmenleri ve memurların il içi yer değiştirme koşullarına yer verildi..

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretim hizmetleri dışındaki personelin il içi yer değiştirme başvuruları ile ilgili bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yer değiştirme işlemlerinin yürütüldüğü belirtildi. Yönetmeliğin 32'nci maddesinde yer alan hükümlere göre, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve en az üç yıl kesintisiz olarak aynı kurumda görev yapan personeller, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını Mayıs ayında gerçekleştirebilecekler.

Bu başvurular sonucunda, il milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmaları mümkün olacak. Ayrıca, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olan personeller de il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

ATAMALAR VALİLİKLERCE YAPILACAK

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları Haziran ayında yapılırken, tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce gerçekleştirilir. Buna göre, en az üç yıl kesintisiz olarak aynı kurumda görev yapan personeller, yer değiştirme taleplerini belirtilen tarihlerde yaparak tercihlerini belirtebilirler. Tercih edilen kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere başvuru yapılabilir. Atama işlemleri, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanların da başvuruları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DETAYLARI

meb-den-beklenen-duyuru-geldi-personelin-il-ici-yer-degisikligi-sonuclandi-iste-yonetmeligin-ka

Başvuruda bulunacak personelin MEBBİS modülündeki bilgilerinin güncellenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilenlere, daha önce görev yaptıkları görev yerine aradan (4) dört yıl geçmeden tercih hakkı verilmemesi gibi bir uygulama da mevcuttur. 30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka okul/kurumlarda görevlendirilenlerin görev sürelerinin asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılması da dikkate alınmaktadır. Başvurusu alınan personelin yer değişikliği Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmekte ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Yer değiştirme sonucunda göreve başlayacak olan personelin göreve başlama tarihlerinin MEBBİS modülüne işlenmesi de gerekmektedir.