Başvuru ekranı açıldı!

Başvuru ekranı açıldı!
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilk kez müdür, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı pozisyonlarına atanmak için başvuru ekranı açıldı..

Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa yönetici atamaları için süreci resmi olarak başlattı.

Geçtiğimiz günlerde yeniden yönetici atama takvimi ve 4-8 yıl çalışma sonrasında yöneticilerin görev yerlerinin değiştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra, boş kalan kurumlara müdür, müdürü yardımcısı atamaları başlıyor

Başvuru ekranı açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilk kez müdür, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı pozisyonlarına atanmak için başvuru ekranı açıldı.

Bakanlık kadrolarına ilk defa yönetici atama takvimi şu şekilde ;

Sözlü sınav duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması. 4-8 Ağustos

İl Değerlendirme Komisyonu tarafından müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirileceklerin değerlendirilmesi. 9-14 Ağustos

Değerlendirme sonuçlarına itiraz. 15-21 Ağustos

Değerlendirme sonuçlarına itirazların değerlendirilerek sonuçların duyurulması. 22-25 Ağustos

Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı sayısının ayrı ayrı tespit edilerek üç katı adayın belirlenmesi. 28 Ağustos-1 Eylül

Sözlü sınavın yapılması. 4-8 Eylül

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması. 11 Eylül

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz. 12-18 Eylül

Sözlü sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilerek sonuçların duyurulması. 19-20 Eylül

Sözlü sınav puanlarının MEBBİS modülüne girilmesi. 21-22 Eylül

Görevlendirmeye esas puanların ilanı. 26 Eylül

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi. 27-28 Eylül

Tercihlerin alınması. 29 Eylül -3 Ekim

Başvuruların onaylanması. 29 Eylül -3 Ekim

Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme. 10 Ekim

İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme. 16-20 Ekim

Daha önce katıldıkları sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumları 652 Sayılı KHK’nın 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına alınanlardan 4 yıllık görev süresi dolmadan yöneticilik görevinden alınanların Geçici 3’üncü maddeye göre görevlendirilmeleri. 23-26 Ekim

mebilk.jpg