Ücretli Öğretmen Ek Ders Çizelgesi

Ücretli Öğretmen Ek Ders Çizelgesi

Ek Derslerin Önemi Ve AmacıEk derslerin önemi ve amacı öğretmenlerin mesleki bilgilerini güncel tutmalarına, öğrencilerinin farklı ihtiyaçlarına göre

Ek Derslerin Önemi Ve Amacı

Ek derslerin önemi ve amacı öğretmenlerin mesleki bilgilerini güncel tutmalarına, öğrencilerinin farklı ihtiyaçlarına göre programlar hazırlamalarına yardımcı olmaktır. Ek dersler sadece öğretmenlerin mesleklerinde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaz aynı zamanda öğrencilerin başarılı olmalarına yardımcı olacak özel programları hazırlama fırsatı sunar.

Ek Derslerin Faydaları: Ek Derslerin Hedefleri:

Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre programlar hazırlama şansı Öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için özel programlar oluşturma

Öğretmenlerin mesleki bilgilerinde güncellemeler yapma fırsatı Öğrencilerin başarılı olmaları için özel ders programları hazırlama

Öğretmenlerin kendilerini geliştirme fırsatı sunar Öğrencilerin derslere olan ilgilerini artırmak

Okullarda Ek Ders Çizelgesi

Okullarda ek derslerin planlanması için bir çizelge hazırlanması gerekmektedir. Bu çizelgede, okulda hangi dersin hangi saatler arasında verileceği yazılır ve öğretmenler bu çizelgeye göre ek ders alma hakkını kazanır. Bu çizelge okulda çalışan tüm öğretmenlerin ahlak kurallarına uygun bir şekilde part time olarak işlerini yapmalarına da olanak sağlar.

teach.jpg

Ek Ders Ücretlendirmesi Nasıl Oluyor?

Başlangıçta belirtmek gerekir ki, ek ders ücretlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Buna göre öğretmenlerin alacağı ücret, ders saat sayısına göre değişmektedir. Tabii bu ücretler, öğretmenlerin kıdemi ve görev yaptığı yer gibi faktörlere göre de değişebilmektedir.

Ek Ders Tutanakları Nasıl Hazırlanır?

Ek ders tutanakları hazırlanırken öğretmenlerin dikkat etmesi gereken birkaç husus vardır. Öncelikle tutanakta bulunması gereken bilgilerin eksiksiz bir şekilde yazılması gerekmektedir. Tutanakta öğretmenin adı, okulu, dersin adı, ek ders saatleri ve ücreti gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca ek ders saati ve ücreti hesaplanırken, öğretmenlerin hangi kategoride olduğuna da dikkat edilmelidir.

Örneğin:

Kategori 1: Lisans mezunu öğretmenler

Kategori 2: Önlisans mezunu öğretmenler

Kategori 3: Lise mezunu öğretmenler

Tutanak Örneği

Adı-Soyadı: Öğretmen Adı

Okul: Öğretmenin Okulu

Ders: Ek Dersin Adı

Saat: Ek Ders Saati

Ücret: Ek Ders Ücreti

Onay: Öğretmen İmza

Okul Müdürü İmza

Ek Derslerde Görev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Planlama ve Hazırlık Süreci

2. Öğrencilere Yaklaşım ve İletişim

3. Öğrencilerin İhtiyaçlarına Göre Ders Planlama

Kaynak:MEB Hocam