Türkiyede kaç işsiz öğretmen var?

Türkiyede kaç işsiz öğretmen var?

Yıllardır Türkiye'de öğretmenlerin işsizlik sorunu devam ediyor. Ülke genelinde pek çok öğretmen atanamamış olmanın sıkıntısını yaşıyor. Peki, işsiz öğretmen sayısı ne kadar?

İşsiz Öğretmen Sayısı Ne Kadar?

İşsiz Öğretmen Sayısı Ne Kadar?

Yıllardır Türkiye'de öğretmenlerin işsizlik sorunu devam ediyor. Ülke genelinde pek çok öğretmen atanamamış olmanın sıkıntısını yaşıyor. Peki, işsiz öğretmen sayısı ne kadar?

2019 yılı itibariyle Memur-Sen'in açıkladığı rapora göre, Türkiye'de 360 bin öğretmen işsiz durumda bulunuyor. Bu sayı her yıl artış gösteriyor. İşsiz öğretmenlerin çoğu, atanmak için yıllarca eğitim almasına rağmen istihdam edilemiyorlar.

Öğretmenler Neden İşsiz Kalıyor?
Atama sınavlarının zorluğu, sayısının yetersizliği ve kontenjanların azlığı işsiz öğretmenleri büyük ölçüde etkiliyor. Bu durum özellikle fen bilgisi, matematik ve İngilizce dersleri için geçerli. Ayrıca özel okulların ve dersanelerin sayısının artması, öğretmenlerin devlet okullarında iş bulmasını daha da zorlaştırıyor.

İşsiz öğretmenlerin mağduriyetleri ise oldukça fazla. Ataması yapılmayan öğretmenler, yaşadıkları stres ve umutsuzluk nedeniyle depresyona giriyorlar. Ayrıca maddi sıkıntılar da cabası. Öğretmenlerin işsizliği, Türkiye'nin eğitim kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü öğretmenler arasında nitelikli olanların atanmaması, öğrencilerin eğitiminde aksamalara neden oluyor.

 • Eğitim Bölümlerindeki Atama Sorunu
 • Öğretmenler İçin Alternatif Çözümler
 • Eğitim Sisteminin İşsiz Öğretmenlere Etkisi
 • İşsiz Öğretmenleri Destekleyen Kurumlar Ve Projeler

Yaşanan bu sorunların çözümü için devletin daha fazla atama yapması gerekiyor. Eğitim bölümlerindeki kontenjanların artması, özel okullardaki öğretmenlik uygulamalarının sınırlandırılması ve atama sınavlarının sayısının arttırılması da işsiz öğretmenler için alternatif çözümler arasında yer alıyor. Ayrıca işsiz öğretmenleri destekleyen bazı kurumlar ve projeler de var. Bunların hayata geçirilmesi, öğretmenlerin bu zorlu süreçte daha rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirmesine yardımcı olacaktır.

Öğretmenler Neden İşsiz Kalıyor?

Öğretmenler Neden İşsiz Kalıyor?

Bildiğimiz gibi öğretmenlik, toplumun oluşumunda çok önemli bir görevdir. Ancak, son yıllarda öğretmenlerin iş bulma sorunları artmaya başladı. İşsiz öğretmen sayısının artması, bu mesleğe olan talebin azaldığı anlamına gelmiyor. Peki neden bu işsizlik oranlarına rağmen, öğretmenler iş bulmakta bu kadar zorluk çekiyorlar?

Bunun en büyük nedeni, eğitim bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin sayısının artmasıdır. Her yıl binlerce kişi, öğretmenlik mesleği için başvuruda bulunmaktadır. Bu nedenle, iş bulma oranları doğal olarak azalmaktadır.

Bunun yanı sıra, öğretmenlerin iş bulmalarını engelleyen bir diğer faktör, atama sorunudur. Öğretmenler, atamaların yapılamaması nedeniyle uzun süre işsiz kalmaktadır. Atamaların yapılamaması, eğitim kurumlarında açılan kadroların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Öğretmenlerin İşsiz Kalmasına Neden Olan Faktörler
Eğitim bölümlerinden yüksek sayıda mezun verilmesi
Atama sorunu
Eğitim kurumlarında açılan kadroların yetersiz olması

Tüm bu sorunların çözülmesi için, öğretmenlerin ve eğitim sisteminin daha iyi yönetilmesi gerekmektedir. Atama sorunlarının çözülmesi, öğretmenlerin iş bulmalarını kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda, öğretmen alım sayısının azaltılması da işsizlik oranlarını düşürebilir.

İşsiz öğretmen sayısının artması, toplumun geleceği için olumsuz bir etki yaratabilir. Bu yüzden, eğitim sisteminin kapsamlı bir şekilde ele alınması ve öğretmenlerin işsiz kalmalarına neden olan faktörlerin çözülmesi, önem kazanmaktadır.

Eğitim Bölümlerindeki Atama Sorunu

Eğitim bölümlerindeki atama sorunu, günümüzde ülkemizin eğitim sistemlerinde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Her yıl binlerce öğretmen mezun olmasına rağmen, birçok kişi iş bulamamaktadır. Bu durumun nedeni ise, özellikle son yıllarda artan öğretmen sayısına karşılık, atanabilecek kadro sayısının yetersiz kalmasıdır.

Bu sorun, özellikle üniversitelerin eğitim bölümlerinde okuyan öğrencileri endişelendirmektedir. Mezun olduklarında iş bulamamaları, öğretmen olma hayallerini suya düşürmektedir. Atama sayısının yetersiz olması, birçok öğretmenin de iş kaybederek mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır.

Bu sorunun çözümü için ise çeşitli alternatifler sunulmaktadır. Bunlar arasında, özellikle özel okullarda çalışmak, farklı bir mesleğe yönelmek veya yurt dışında öğretmenlik yapmak sayılabilir. Ayrıca, işsiz öğretmenlere iş olanakları sağlayan kurumlar ve projeler de mevcuttur. Bu kurumlar sayesinde, öğretmenler iş önerisi alabilmekte ve iş bulma şansları artmaktadır.

 • Bunun yanı sıra, eğitim sisteminin de soruna çözüm üretmesi gerekmektedir. Özellikle atanabilecek kadro sayısının artırılması, bu sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.
EğitimÖğretmenAtama
İlkokul105
Ortaokul83
Lise127

Bu tabloya göre, her yıl mezun olan öğretmen sayısı ile atanabilecek kadro sayısı arasında ciddi bir fark söz konusudur. Bu nedenle, atama sayısının artırılması, birçok öğretmenin iş bulmasına ve mağduriyet yaşamamasına yardımcı olacaktır.

İşsiz Öğretmenlerin Mağduriyetleri

İşsiz Öğretmenlerin Mağduriyetleri

Ülkemizde son yıllarda işsiz öğretmen sayısı artış göstermektedir. Peki işsiz öğretmenlerin mağduriyetleri nelerdir? İşsiz kalan öğretmenler hem kendilerini hem de ailelerini geçindirmekte zorlanmaktadır. Ayrıca emek vererek kazandıkları diploma ve aldıkları eğitimlerin karşılığı olmadığı için de hayal kırıklığı yaşamaktadırlar.

 • Birçok eğitimci atama beklerken, atanamayan öğretmenlerin psikolojileri de etkilenmektedir.
 • Atanamayan öğretmenler kendilerini yetersiz hissetmektedirler ve bu durum özgüven eksikliğine yol açmaktadır.
 • Bunun yanı sıra işsiz öğretmenler, mesleklerinde tecrübe kazanamamakta ve kendilerini geliştirememektedirler.
MağduriyetlerÇözümler
Geçim sıkıntısıAlternatif iş olanakları yaratılmalıdır.
Özgüven eksikliğiÜcretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.
Alanında tecrübe kazanamamaGönüllük esasına dayalı eğitim etkinlikleri düzenlenmelidir.

Bu sorunların çözümü için atama sayıları artırılmalı ve eğitim bölümlerindeki atama sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. İşsiz öğretmenlere alternatif iş olanakları yaratarak geçimlerini sağlamaları sağlanmalıdır. Ayrıca ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri sunularak özgüven eksikliği gibi sorunları da çözüme kavuşturulabilir. Eğitim alanında gönüllülük esasına dayalı etkinlikler gibi faaliyetler düzenlenerek, alanında tecrübe kazanamayan öğretmenlere de fırsat tanınmalıdır

images-018.jpg

İşsiz Öğretmenler İçin Alternatif Çözümler

Ülkemizde her geçen gün artan işsiz öğretmen sayısı, eğitim camiasını endişelendirmeye devam ediyor. Binlerce öğretmen, atama sorunları ve azalan kadro sayıları sebebiyle işsiz kalmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin hayatını etkilediği gibi, öğrencilerin de eğitim kalitesini düşürmektedir.

Bu sorunun çözümü için yapılması gerekenler sadece kadro açılması değildir. İşsiz öğretmenler için alternatif çözümler de gündeme getirilmelidir. Bu alternatiflerden biri, öğretmenlerin üniversitelerde veya meslek yüksek okullarında öğretim görevlisi olarak çalışmasıdır. Böylece işsiz öğretmenler hem tecrübe kazanacak hem de gelir elde etmiş olacaklar.

 • Bir diğer alternatif çözüm ise, özellikle yabancı dil öğretmenleri için özel ders vermek olabilir.
 • Aynı zamanda, öğretmenlerin kendilerini geliştirerek farklı alanlarda yetkinlik kazanmaları da bir seçenek olabilir. Örneğin, öğretmenler bilgisayar eğitimi, yabancı dil öğretimi, spor veya sanat gibi alanlarda kurslar açabilirler. Bu kurslara öğrenci çekerek, hem işsizliklerinin önüne geçebilirler hem de ek gelir elde edebilirler.
 • Bağımsız çalışma da bir diğer alternatif çözüm olabilir. Öğretmenler, öğrenci koçluğu veya eğitim danışmanlığı yaparak, kendilerine yeni bir iş alanı yaratabilirler. Aynı zamanda, online eğitim platformlarında ders vererek, işsizliklerinin önüne geçebilirler.

İşsiz öğretmenler için alternatif çözümler, hem öğretmenlerin hayatını etkileyecek hem de ülkemizdeki eğitim kalitesini artıracaktır. Öncelikle, öğretmenlerin niteliklerinin artırılması ve her öğretmenin kendine uygun bir iş imkanına sahip olması sağlanmalıdır. Böylece, eğitim camiasında işsizlik sorunu ortadan kalkacak ve herkes için daha iyi bir gelecek oluşacaktır.

Eğitim Sisteminin İşsiz Öğretmenlere Etkisi

Eğitim Sisteminin İşsiz Öğretmenlere Etkisi

Bilindiği üzere son yıllarda Türkiye'de işsizlik sorunu artmakta ve bunun en önemli sebeplerinden biri de öğretmen atamalarındaki sıkıntıdır. Öylesine bir sıkıntı ki, artık her yıl binlerce öğretmen adayı atanamama korkusuyla mezun olmaktadır. Peki ama bu sorunun kaynağı nedir ve eğitim sistemi bu durumda nasıl bir etki yapmaktadır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki öğretmen atamalarındaki sıkıntı sadece son yılların bir sorunu değildir. Eskiden de benzer sorunlar yaşanmış ve öğretmen açığı yıllar boyunca atamalarla kapatılamamıştır. Ancak son yıllarda artan öğretmen adayı sayısı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sorun daha da derinleşmiştir. Eğitim sistemi ise bu sorunun çözümü için ne kadar bir çaba sarf etmektedir?

Birçok uzman eğitim sisteminin işsiz öğretmen sorununun kaynağı olduğu konusunda hemfikirdir. Özellikle son yıllarda zaman zaman yapılan öğretmen alımları, atanamayan öğretmen adaylarını kısa bir süreliğine de olsa işsizlikten kurtarmış olsa da, kalıcı bir çözüm getirememiştir. Bunun nedeni ise eğitim sisteminin kendisinde yatmaktadır.

 • Eğitim fakültelerindeki kalite farklılıkları
 • Öğretmenlerin yetiştirilmesindeki sıkıntılar
 • Atama kriterlerindeki belirsizlikler
Başlık 1Başlık 2Başlık 3
İçerik 1İçerik 2İçerik 3
İçerik 4İçerik 5İçerik 6

Bu faktörlerin hepsi işsiz öğretmen sorununa çözüm bulmada etkili olabilir. Örneğin, daha kaliteli eğitim fakülteleri sayesinde öğretmenler daha iyi yetişebilir ve atama kriterlerindeki belirsizlikler azaltılabilir. Ayrıca öğretmen adaylarının alanlarında daha iyi bir eğitim almaları, mesleki donanımlarını arttırarak işsizlik sorununun azalmasına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye'de işsiz öğretmen sorunu her geçen gün artmaktadır. Bu sorunun temel sebepleri arasında eğitim sistemindeki eksiklikler yer almaktadır. Ancak yapılacak doğru çalışmalarla bu sorunun çözümü mümkündür. Öğretmen adaylarına daha kaliteli eğitim fırsatları sunulabilir, atama kriterleri netleştirilebilir ve farklı projelerle işsiz öğretmenlere destek olunabilir.

İşsiz Öğretmenleri Destekleyen Kurumlar Ve Projeler

Ülkemizde işsizlik herkesi etkilesen bir sorundur. Bu sorunu yaşayan meslek gruplarından biri de öğretmenlerdir. Eğitim sistemimizde atama sorunu nedeniyle birçok öğretmen işsiz kalmaktadır. Peki işsiz öğretmenler ne yapacak? Bu yazımızda işsiz öğretmenleri destekleyen kurumlar ve projeler hakkında bilgi vereceğiz.

Birçok kurum, işsiz öğretmenlere destek olmak için çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan ilki Türk Eğitim Vakfı'dır. TEV, işsiz öğretmenlerin maddi sorunlarını gidermek için burs vermektedir. Ayrıca TEV, işsiz öğretmenler için mesleki eğitim programları düzenlemektedir.

 • Bir diğer önemli kurum ise Türk Eğitim Sen'dir. Bu kurum, işsiz öğretmenlerin haklarını savunmakta ve çözüm arayışlarına öncülük etmektedir.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da işsiz öğretmenlere destek sağlamaktadır. KPSS puanıyla işsiz öğretmenlere iş imkanı sunmaktadır. Ayrıca İŞKUR, öğretmenlere yeniden mesleki eğitim imkanı da sunmaktadır.

Bir diğer projeden bahsedecek olursak, Erdoğan Demirören Mesleki Eğitim Merkezi'ni örnek verebiliriz. Bu merkez, işsiz öğretmenlere mesleki eğitimler sunarak yeni iş olanakları oluşturmaktadır. Ayrıca bu merkezde öğretmenler, kendilerini geliştirerek iş hayatında fark yaratan bireyler haline gelmektedirler.

Kurum/ProjeDestekleri
Türk Eğitim VakfıBurs, mesleki eğitim programları
Türk Eğitim SenHak savunuculuğu, çözüm arayışları
İŞKURİş imkanı, mesleki eğitim programları
Erdoğan Demirören Mesleki Eğitim MerkeziMeslek edindirme, mesleki gelişim

İşsiz öğretmenlere destek olan kurum ve projelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Eğitim sistemimizdeki atama sorununun çözümüne kadar bu kurum ve projeler işsiz öğretmenlere umut olmaya devam edecektir. Umarız bu yazımız işsiz öğretmenlere yol gösterici olabilmiştir.

Kaynak:MEB Hocam

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebhocam.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.