Sınıf öğretmenliği zorunlu doğu görevi kaç yıl?

Sınıf öğretmenliği zorunlu doğu görevi kaç yıl?

Sınıf Öğretmenliği Zorunlu Doğu Görevi Nedir?Sınıf öğretmenliği zorunlu doğu görevi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bazı illerde görev yapmak zorunda olan öğretmenler için uygulanan bir zorunluluktur.

Sınıf Öğretmenliği Zorunlu Doğu Görevi Nedir?

Sınıf öğretmenliği zorunlu doğu görevi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bazı illerde görev yapmak zorunda olan öğretmenler için uygulanan bir zorunluluktur. Bu iller, genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak belirlenmiştir ve bu bölgedeki illerde görev yapmak zorunda olan öğretmenler zorunlu doğu görevi kapsamında değerlendirilirler.

Bu görev süresi genellikle bir veya iki yıl arasında değişebilir ve görev yapacak öğretmenler önceden belirlenir. Öğretmenler, görev yerlerinde eğitimlerine devam ederken, aynı zamanda öğrencilere ders verirler. Bu görev, öğretmenler için oldukça zorlu olabilir, çünkü bazı bölgelerde şartlar oldukça sıkıntılı olabilir.

Bununla birlikte, bu görev sadece bir zorunluluk olarak görülmemelidir. Öğretmenler bu görevde, meslek hayatlarına farklı bir bakış açısı getirerek, yeni kültürlerle tanışma, tecrübe kazanma ve kendilerini geliştirmek için bir fırsat bulabilirler.

Avantajları

Dezavantajları

 • Yeni insanlarla tanışma fırsatı
 • Profesyonel anlamda kendilerini geliştirmeleri
 • Çeşitli kültürlerle tanışma fırsatı
 • Görev yaptığı bölgedeki şartların sıkıntılı olabilmesi
 • Aile ve çevreden uzakta kalma
 • Görev süresinin sınırlı olması ve daha sonrasında işsiz kalma riski

Zorunlu Doğu Görevi Kimlere Uygulanır?

Zorunlu doğu görevi, ülkemizde devlet memurlarının belirli bir süreliğine doğu illerinde çalışmasını kapsayan bir uygulamadır. Bu uygulamanın amacı, doğu bölgesindeki kalkınmayı desteklemek ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmektir. Peki, zorunlu doğu görevi kimlere uygulanmaktadır?

Zorunlu doğu görevi, genellikle yeni mezun olan öğretmenlere ve sağlık personeline uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli diğer memurlara da uygulanabilmektedir. Ancak, bu uygulamanın kimlere uygulanacağı tümüyle devletin takdirindedir. Bu nedenle, her yıl zorunlu doğu görevi uygulamasında yer alan meslek grupları değişebilmektedir.

 • Zorunlu doğu görevi uygulamasından muaf tutulanlar:
 • -Engelli memurlar,
 • -Tek eşli, birden fazla çocuk sahibi olanlar,
 • -Kendi öz veya üvey anne, baba, eş veya çocuğunun engelli veya ağır hasta olduğunu belgeleyenler,
 • -Terörle mücadele veya olağanüstü hal tedbirlerinin alındığı yerlerde çalışanlar,
 • -Bir yıl önce askerlik yapanlar,
 • -Yakınlarından biri ölenler.

ZORUNLU DOĞU GÖREVİNİN SÜRESİ

ÖĞRETMENLER İÇİN

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

1 yıl

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı okullarda

Sağlık Ocağı, Dispanser, Toplum Sağlığı Merkezi gibi yerlerde

2 yıl

Hükümet Konağına bağlı okullarda

İlçe Devlet Hastanesi ve Mobil Sağlık ekiplerinde

3 yıl

Dünya Bankasının desteklediği okullarda

İl Devlet Hastanesi ve Mobil Sağlık ekiplerinde

Zorunlu doğu görevi uygulamasına dahil olan devlet memurları, görev süresi boyunca bölgede çalışırlar ve bölgenin ihtiyacı olan herhangi bir yerde görevlendirilebilirler. Bölgede yaşayan vatandaşlarla yakın temas halinde olan bu memurlar, bölgenin sorunlarını gözlemleyerek rapor hazırlarlar ve bu raporlar doğrultusunda bölgenin kalkınması için çalışmalar yaparlar.

Sınıf Öğretmenliği Zorunlu Doğu Görevi Kaç Yıl Sürer?

Sınıf öğretmenliği, çocukların eğitimi için oldukça önemli bir role sahiptir. Ancak bazı öğretmenler, zorunlu doğu görevi yapmak zorunda kalırlar. Peki bu göreve ne zaman başlamak zorunda kalırlar ve ne kadar süre boyunca görev yapmak zorundadırlar?

Zorunlu doğu görevi, Türkiye'deki tüm öğretmenlerin bir kısmını kapsar. Genellikle bu görev, öğretmenlerin ilk atama yılını takip eden yıl başında başlar. Bu görev süresi iki yıl olarak belirlenmiştir.

Süre

Yıl

Zorunlu Doğu Görevi

3

Bu iki yıl boyunca, öğretmenler genellikle doğu illerinde görev yaparlar. Bu görev, öğretmenlerin kariyerinde bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle, öğretmenlerin görev süresi boyunca nasıl çalışacaklarını, öğrencilere nasıl yaklaşacaklarını ve sorunlarla nasıl baş edeceklerini iyi bilmeleri gerekmektedir.

 • Zorunlu Doğu Görevi, öğretmenlerin hayatında önemli bir adımdır.
 • Görev süresi iki yıl olarak belirlenmiştir.
 • Görev sırasında, öğretmenler doğu illerinde çalışırlar.

Zorunlu doğu görevi yaparken, öğretmenlerin karşılaşabileceği avantajlar ve dezavantajlar vardır. Örneğin, doğu illerinde çalışan öğretmenler, normal öğretmenlere göre daha yüksek bir maaş alabilirler. Ancak, bu görev sırasında ailelerinden uzakta olmak zorunda kalabilirler ve bazı zorluklarla karşılaşabilirler.

Zorunlu doğu görevi sona erdikten sonra öğretmenler için birçok kariyer seçeneği vardır. Öğretmenler, eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaya devam edebilir veya farklı bir kariyer yolu seçebilirler.

Özet olarak, sınıf öğretmenliği zorunlu doğu görevi iki yıllık bir süreyi kapsar ve genellikle öğretmenlerin kariyerinde önemli bir adımdır. Bu süre boyunca öğretmenler, doğu illerinde görev yaparken bazı avantajlar ve dezavantajlarla karşılaşabilirler. Ancak, bu görev sona erdikten sonra, öğretmenlerin farklı kariyer seçenekleri vardır.

Zorunlu Görevdeki Öğretmenler Nasıl Çalışır?

Zorunlu Doğu Görevi, ülkemizdeki öğretmenlerin bir bölümünün ülkenin doğu bölgelerinde hizmet etmek için gönderildikleri bir uygulamadır. Bu görev yer değiştirme yoluyla yapılmaktadır ve süreleri değişmektedir. Bu görevdeki öğretmenlerin çalışma koşulları, diğer öğretmenlerin çalışma koşullarından farklılık göstermektedir.

Zorunlu görevdeki öğretmenlerin çalışma saatleri, diğer öğretmenlerden farklıdır. Bu görevdeki öğretmenler, haftada 40 saat çalışırlar ve cumartesi günleri de dahil olmak üzere tatil günü almazlar. Bu nedenle, diğer öğretmenlerden farklı olarak, zorunlu görevdeki öğretmenler haftada 6 gün çalışmak zorundadırlar. Ayrıca, zorunlu görevdeki öğretmenler, diğer öğretmenlere göre daha uzun çalışma saatleri yaparlar.

Çalışma Saatleri

Tatil Günleri

Haftada 40 saat

Yok

Haftada 6 gün

Yok

Diğer öğretmenlere göre daha uzun çalışma saatleri

Yok

1764722-001.jpg

Zorunlu görevdeki öğretmenlerin aldıkları ücret, diğer öğretmenlerin aldıklarına göre farklılık gösterir. Bu görevi yapacak olanların, normal bir öğretmenin aldığı maaşın % 15 daha fazlasını alacakları söylenmektedir. Ancak, bu oranın çok fazla bir fark yaratmadığı söylenebilir. Zira, zorunlu görevdeki öğretmenlerin uzun çalışma saatleri ve diğer olumsuz şartları, aldıkları ücretin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır.

 • Zorunlu görevdeki öğretmenler:
 • % 15 fazla maaş alırlar.
 • Uzun çalışma saatlerine sahiptirler.
 • Tatil günleri yoktur.

Özetle, zorunlu görevdeki öğretmenlerin çalışma koşulları, diğer öğretmenlerden farklılık gösterir. Haftada 6 gün çalışmak zorunda olan öğretmenlerin uzun çalışma saatleri ve tatil günlerinin bulunmaması, işlerini oldukça zorlaştırmaktadır. Ancak, bu öğretmenler normal öğretmenlere göre daha yüksek bir ücret almaktadırlar.

Zorunlu Doğu Görevinin Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

Zorunlu Doğu Görevi ülkemizde birçok kişinin hayatının bir döneminde karşılaştığı bir konudur. Fakat bu konu hakkında pek çok kişinin yeterli bilgisi yoktur. Zorunlu Doğu Görevinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmadan önce, bu konunun ne olduğunu anlamak önemlidir. Zorunlu Doğu Görevi, öğretmenlerin veya diğer meslek gruplarının, belirli bir süre boyunca doğu illerinde görev yapmak zorunda kalmalarıdır.

Zorunlu Doğu Görevinin avantajlarından biri, bu görevin belirli bir süreliğine olmasıdır. Bu sayede, öğretmenler yeni bir tecrübe kazanırlar ve farklı bir kültürel deneyim yaşarlar. Ayrıca, öğretmenlerin zorunlu olarak çalıştığı bu bölgelerde, eğitime daha fazla ihtiyaç duyulduğu için, öğretmenlerin bu görevi sayesinde önemli bir katkı sağladığı söylenebilir.

Bununla birlikte, Zorunlu Doğu Görevinin dezavantajları da yok değildir. Bu görev, öğretmenlerin kendi tercihleri dışında, belirli bir süre boyunca başka bir şehirde yaşamalarını gerektirdiği için aile ve arkadaşlardan ayrı kalmalarına neden olabilir. Ayrıca, doğu bölgesinde yaşayan insanların farklı bir kültürü benimsedikleri bilinmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin bu bölgede yaşayacakları süre boyunca uyum sağlama konusunda zorlanabileceği düşünülebilir.

Avantajları

Dezavantajları

 • Yeni tecrübeler kazanmak
 • Farklı bir kültürel deneyim yaşamak
 • Eğitime katkı sağlamak
 • Aile ve arkadaşlardan uzak kalmak
 • Farklı bir kültüre uyum sağlama zorluğu
 • Bazı bölgelerde güvenlik sorunları

Zorunlu Görev Sonrasında Kariyer Seçenekleri Nelerdir?

Zorunlu Doğu Görevi, birçok öğretmenin eğitim hayatında karşılaştığı bir durumdur. Bu görev sonrasında pek çok öğretmen, kariyer seçenekleri konusunda endişe duyabiliyor. Ancak aslında zorunlu görev sonrasında pek çok farklı kariyer seçeneği bulunmaktadır.

Bunların başında Milli Eğitim Bakanlığı'nda devam etmek geliyor. Zorunlu görevini tamamlayan öğretmenler, MEB'de farklı pozisyonlara başvurabiliyorlar. Bunun yanı sıra daha farklı sektörlere de yönelmek mümkün. Özellikle özel eğitim kurumları, zorunlu görev sonrası iş imkanları açısından oldukça yoğun bir ilgi görmektedir.

Zorunlu görev sonrası farklı bir kariyer yolu olarak ise yüksek lisans yapmak da değerlendirilebilir. Özellikle öğretmenlik konusunda yüksek lisans yapmak, hem bilgi ve donanım açısından zenginleşmenizi sağlar, hem de kariyerinizde daha yüksek bir noktaya gelmenize olanak tanır.

Zorunlu Doğu Görevi Kariyer Seçenekleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nda farklı pozisyonlar

Özel eğitim kurumları ve dersaneler

Yüksek lisans yapmak

Her ne kadar zorunlu görev sonrası kariyer seçenekleri konusunda birçok farklı yol bulunsa da, öğretmenlerin göreve zorunlu kalması ve bu konuda tercih sahibi olmaması pek çok kişi için sorun oluşturmaktadır. Bu çerçevede zorunlu göreve hazırlık süreci oldukça önemlidir. Bu süreçte öğretmenlerin pek çok farklı adım atması gerekmektedir.

 • Zorunlu görev için gerekli olan belgelerin temini
 • Doğu bölgesiyle alakalı bilgi edinmek
 • İklim, kültür ve sosyal hayat gibi konularda bilgi sahibi olmak

Tüm bu adımların yanı sıra öğretmenlerin zorunlu göreve hazırlık sürecinde psikolojik olarak da kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Uzun bir süre boyunca yeni bir şehirde, yeni bir işte çalışmak ve değişik kültürlerle karşılaşmak herkes için kolay olmayabilir. Ancak bu süreci doğru bir şekilde yönetmek, kariyer açısından harika fırsatlar sunabilir.

Zorunlu Doğu Görevine Hazırlık Süreci Nasıl Olmalıdır?

Zorunlu doğu görevine gitmek, birçok insan için oldukça stresli bir süreçtir. Doğru hazırlık süreciyle, bu süreç daha kolay bir hale getirilebilir. İşte zorunlu doğu görevine hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

 • Belgelerin Hazırlanması: İlk önce, zorunlu doğu görevi için gerekli olan belgelerin tamamının toplanması gerekiyor. Bu belgeler, mezuniyet diploması, nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve askerlik durum belgesi gibi belgelerden oluşabilir.
 • Fiziksel Hazırlık: Zorunlu doğu görevi, fiziksel olarak yorucu olabilir. Bu nedenle, göreve hazırlanırken düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Ayrıca, sıcaklıklara uygun giysilerin alınması da gereklidir.
 • Psikolojik Hazırlık: Zorunlu doğu görevi, psikolojik olarak zorludur. Bunun için, genellikle birçok kurs ve seminer sunulmaktadır. Bu kurslar, görevde karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkmayı öğretir ve bu nedenle oldukça faydalıdır.

Ayrıca, göreve gitmeden önce, doğu bölgesinin kültürü ve alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek de önemlidir. Bu, uyumu kolaylaştırır ve görev sırasında daha iyi bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.

Avantajları

Dezavantajları

 • Zorunlu doğu görevi, vatanseverlik duygularını pekiştirir.
 • Görev sırasında yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
 • Zorunlu doğu görevi, kişisel gelişim açısından faydalı olabilir.
 • Görev sırasında nöbet tutmak gibi zorlu görevlerle karşılaşabilirsiniz.
 • Doğu bölgesinin iklimi, çoğu insan için uygun olmayabilir.
 • Uzun süreli bir ayrılık, ailevi problemlere neden olabilir.

Özetle, zorunlu doğu görevine hazırlık süreci fiziksel ve psikolojik olarak hazırlanmayı gerektirir. Doğu bölgesinin kültürü hakkında bilgi edinmek de yararlıdır. Bu sürece doğru hazırlanarak, görev daha kolay bir hale getirilebilir.

Kaynak:MEB Hocam