Sınıf Öğretmenliği Nedir? ÖSYM Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Kaç?

Sınıf Öğretmenliği Nedir? ÖSYM Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Kaç?

Sınıf Öğretmenliği Puanları Kaç? Kpss' de Sınıf Öğretmenliği Atamaları Nasıl? Taban Puanları Her Yıl Değişiyor Mu?

Sınıf öğretmenliği, ilkokul eğitiminde ders veren öğretmenlerin mesleği olarak tanımlanabilir. Bu eğitim seviyesindeki öğrencilerin bütün derslerine tek bir öğretmenin bakmasıyla gerçekleşir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin öğrenim serüveninin ilk aşamasında önemli bir rol oynarlar. Öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin temel eğitimlerini almalarını sağlarlar.

Adayların lise diploması veya eşdeğer bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ya da Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girerek, sayısal ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde yeterli bir puan almak gerekmektedir.

Eğitim fakültesinde okumak isteyen öğrencilerin, sınav sonuçlarına göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2018 2019 2020 2021 2022

Sayısal 233,986 241,628 237,320 232,361 301,96

Eşit Ağırlık 236,601 243,277 238,248 233,478 339,27

Taban puanları her yıl farklılık gösterebilir. Bu durum, ÖSYM’nin belirli faktörlere göre taban puanlarını belirlemesiyle ilgilidir. ÖSYM, belirlemelerinde sınavın zorluğunu, kontenjanları, adayların yerleşmek istedikleri bölümleri ve sayıları dikkate alır.

Hangi Okullarda Sınıf Öğretmenliği Yapılabilir?

Sınıf öğretmenliği yapmak isteyen öğrenciler, üniversitelerin eğitim fakültelerindeki sınıf öğretmenliği programlarına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu programlar, sınıf öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için birçok farklı ders sunar.

Bu dersler arasında;

Öğretim teknolojileri

Eğitim psikolojisi

Çocuk gelişimi ve psikolojisi bulunur.

Hangi okullarda sınıf öğretmenliği yapılabilir?

Ülkemizde, sınıf öğretmenleri kamu, özel ve vakıf okullarında çalışabilirler. Kamu okulları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullardır ve sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanırlar.

Özel okullar ise, farklı öğretim kurumlarına ait okullardır ve sınıf öğretmenleri özel okulların bünyesinde çalışabilirler. Vakıf okulları da özel okullara benzer ancak farklı bir yapıya sahiptirler. Vakıflar, öğrencilere eğitim vermek amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarıdır.

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Nedir?

Hayaliniz sınıf öğretmenliği yapmaksa, öncelikle yapmanız gereken şeylerden biri, bu bölümü tercih eden öğrencilerin kaç puanla kayıt yapılabileceğini öğrenmek olacaktır. Ülkemizde sınavlar çok yoğun ve 2020 itibariyle sadece tercih edeceğiniz bölümde değil, her alanda yüksek puanlar isteniyor. Bu da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, sınıf öğretmenliği taban puanları nelerdir?

Sınıf öğretmenliği bölümünde okumak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavlardan biri YKS’dir. Yani, Yükseköğretim Kurumları Sınavı.

YKS sınavına girip, öncelikle 150 ve üzeri bir puan almaları gerekmektedir.

YKS sınavına giren öğrencilerin, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ya da Eşit Ağırlık’tan birini tercih etmeleri gereklidir.

Sınıf öğretmenliği bölümü hemen hemen her üniversitede yer alsa da, bazı üniversiteler de bu bölüm için ek puan uygulamasına giderler.

Üniversite Adı Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Ek Puan Uygulaması

Ankara Üniversitesi 325 Var

Bursa Uludağ Üniversitesi 310 Yok

Gazi Üniversitesi 340 Yok

Taban Puanları Belirlerken Hangi Faktörler Göz Önünde Bulundurulur?

Taban puanları belirlerken, birkaç faktör göz önünde bulundurulur. Öncelikle, o bölüm ya da fakültenin geçmiş yıllarda kaç öğrenci aldığı önemlidir. Eğer bir bölüm geçmiş yıllarda pek rağbet görmediyse, taban puanı düşük olabilir çünkü boş kontenjan dolmalıdır. Eğer bir bölüme daha önceki yıllarda çok sayıda öğrenci başvurduysa, o zaman taban puanı daha yüksek olabilir.

Bir diğer faktör de öğrenci kontenjanı sayısıdır. Örneğin, sınıf öğretmenliği gibi popüler bir bölümde kontenjan sayısı daha fazla olabilir. Bu durumda, taban puanları da yüksek olabilir.

Faktörler Önemi

Bölüme olan talep Yüksek

Kontenjan sayısı Yüksek

Üniversitenin konumu ve prestiji Orta

Sınıf Öğretmenliği İçin Diğer Gereksinimler Nelerdir?

Eğitim Düzeyi: Sınıf öğretmeni için lisans derecesi veya pedagojik formasyon sertifikası gereklidir.

Derslerin Başarıyla Tamamlanması: Üniversite eğitimi sırasında, disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilerin temel tarih, matematik, bilim, sanat ve edebiyat derslerini tamamlaması gerekmektedir.

Yeterli Yetenek ve Deneyim: Sınıf öğretmenliği, özellikle çocukların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilme, problem çözebilme, güçlü iletişim becerilerine sahip olma, sınıf yönetimi vb. yetenekleri gerektirir.

Refah kontrolü ve kategoriler arası ortalama, adayın öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını anlaması için önemli bir veridir. Bu, adayın öğrenciler için uygun eğitim yöntemleri ve araçları seçmesine yardımcı olacaktır. Mülakat da diyaloğun niteliği, ifade ve kişilik özelliklerine ilişkin bazı bilgileri elde etme açısından faydalıdır.

Sınıf Öğretmenliği için gereksinimlerin özeti

Gereksinim Açıklama

Eğitim Düzeyi Lisans Derecesi veya Pedagojik Formasyon Sertifikası

Derslerin Başarıyla Tamamlanması Temel tarih, matematik, bilim, sanat ve edebiyat derslerinin tamamlanması

Yeterli Yetenek ve Deneyim Problem çözme, güçlü iletişim ve sınıf yönetimi yeteneklerine sahip olma

Refah Kontrolü ve Kategoriler Arası Ortalama Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını anlamak için faydalı

Mülakat Diyaloğun niteliği, ifade ve kişilik özelliklerine ilişkin bazı bilgileri elde etme açısından faydalıdır.

Sınıf öğretmenliği, öğretmenlerin birçok zorluğu aşabilmesini gerektiren titiz bir meslektir. Ancak, adayların sınıf öğretmeni olmak için bu gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

Taban Puanları Her Yıl Değişiyor Mu?

Taban puanları, öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere yerleşebilmeleri için gereken en düşük puandır. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Ancak, her yıl puanlar değişebilir ve bu değişimler başvuru yapılan bölüme, o yılın tercih edilme durumuna ve öğrencilerin başarı ortalamalarına göre değişebilir.

Yıl Taban Puanı

2019 350

2020 370

2021 385

Taban puanları, başvuru yapılan bölümün o yılki başvuru durumuna ve öğrencilerin başarı ortalamalarına göre değişebilir. Özellikle popüler bölümlerde taban puanları yüksek olabilir. Bunun yanı sıra, bölümdeki kontenjan ve talep de taban puanlarını etkiler.

KPSS sınıf öğretmenliği puanları kaç?

KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın açılımıdır. Sınava giren kişiler, Devlet Memurları olarak atamalarını gerçekleştirebilirler. Sınıf öğretmenliği mesleği de bu sınav kapsamında yer alır ve her yıl milyonlarca öğrenci bu sınava girer. Peki, KPSS sınıf öğretmenliği puanları ne kadar olmalıdır? Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen herkesin merak ettiği soruların cevabını derledim.

KPSS Sınavı Nasıl Hesaplanır?

KPSS sınavında, adayların toplam soru sayısının doğru cevaplarından yanlış cevap sayısı çıkarılmaktadır. Sonrasında, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek şekilde katsayılarla çarpılmaktadır. Bu katsayılama sonucu oluşan toplam puan, adayların sıralamasını belirlemektedir. Yüksek puan alan adaylar, mesleklerinde daha yüksek bir tercih hakkına sahip olmaktadırlar.

Sınıf Öğretmenliği Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilirler?

Sınıf öğretmenliği, temel eğitim sürecinde öğrencilere rehberlik eden bir meslektir. Sınıf öğretmenleri, çocukların tüm gelişim aşamalarını izlemekle ve gerekli müdahaleleri yapmakla sorumludurlar.

Sınıf öğretmenliği mezunları, öncelikle devlet okullarında öğretmen olarak çalışabilirler. Ancak sadece devlet okullarıyla sınırlı değillerdir

Bahçeşehir Koleji

Koç Okulları

Enka Okulları

Aynı zamanda, sınıf öğretmenliği mezunları çeşitli eğitim programları düzenleyen vakıf ya da derneklerde de çalışabilirler. Bunun yanı sıra, eğitim teknolojileri üzerine ürün geliştirme yapan şirketlerde veya öğretmenlik yapmanın dışında stratejik yöneticilik gibi alanlarda da çalışabilirler.

Bu nedenle, sınıf öğretmenliği mezunu olan kişilerin iş bulma ihtimalleri oldukça yüksektir. Ancak, mezunların hangi alanda ve hangi kurumda çalışacaklarına karar verirken ilgi ve yetenekleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebhocam.com.tr İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.